Kontakt z redakcją

Powrót na stronę główną

Tygodnik „Przegląd” wydawany jest przez Fundację Oratio Recta

ul. Inżynierska 3 lok.7

03-410 Warszawa

Kontakt:
(22) 635 84 10
503 159 027
503 158 795

e-mail: redakcja@tygodnikprzeglad.pl

NIP: 951-19-67-251 , REGON: 016275090
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000198445

REKLAMA I KOLPORTAŻ

p.o. Wicedyrektora ds. wydawniczych i reklamy
Agata Mierzejewska
wew. 120 e-mail: a.mierzejewska@tygodnikprzeglad.pl

 SEKRETARIAT FUNDACJI I REDAKCJI
Sandra Zawadzka

s.zawadzka@tygodnikprzeglad.pl

Kontakt z redakcją