Po 12 latach czas na nową historię

Po 12 latach czas na nową historię

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy otwiera ponownie swoje podwoje na Gdańskiej 4.

Już od kwietnia zwiedzający w pełni będą mieli okazję poznać efekty prowadzonego od 2016 r. remontu konserwatorskiego i rozbudowy placówki. Do zwiedzania zostanie udostępniony fragment premierowej odsłony wystawy sztuki współczesnej: OBRAZY NIE-/RZECZYWISTOŚCI. Ekspozycja zaprezentuje wypowiedzi twórcze, w kontekście zarówno inspiracji panującymi ideami, jak i prób wypracowania własnych dróg artystycznych. Znajdą się na niej prace takich artystów jak min. Ryszard Winiarski, Henryk Stażewski, Stanisław Wejman, Andrzej Wróblewski, Teresa Pągowska, Jan Cybis czy Józef Czapski.

Odnowiony i rozbudowany gmach główny Muzeum Okręgowego, ulokowany przy reprezentacyjnej ulicy Bydgoszczy, mamy nadzieję, stał się na powrót jej wizytówką. Realizacja projektu pozwoliła nam uchronić dziedzictwo kulturalne naszego miasta i przywrócić dawną świetność, pochodzącemu z XVII wieku, zabytkowemu budynkowi. Jednocześnie udało się ułatwić dostęp do dóbr kultury i sztuki szerszemu gronu odbiorców – zarówno poprzez zagwarantowanie pełnej dostępności architektonicznej i funkcjonalnej, jak i poprzez wprowadzenie bogatego programu wystawienniczego, kulturowego i edukacyjnego, który mamy nadzieję, już wkrótce będzie mógł być w pełni realizowany.

Nowe wyzwania i możliwości

Powrót Muzeum do gmachu przy ul. Gdańskiej 4 oznacza dla nas nowe wyzwania i zarazem nowe możliwości. Chcemy by muzealne spotkania były przede wszystkim sposobnością, aby poznać nasze bogate zbiory z zakresu sztuki.

W przestrzeni Muzeum organizowane będą imprezy dla osób spragnionych kontaktu ze sztuką, kulturą i nauką.  Wydarzenia te, będą odpowiedzią, na pojawiające się zapotrzebowanie na rzetelne wyjaśnienie współczesnych zjawisk społecznych, przemian kulturowych i nowych prądów w sztuce.

W najbliższym okresie muzeum chce zaoferować publiczności min. dyskusje panelowe, prelekcje
i wykłady popularyzujące szeroko rozumianą sztukę, kulturę i naukę, spotkania i wystawy literackie, prezentujące autorów książek oraz interesujące zjawiska rynku książki, tematyczne Spacery Historyczne, przygotowane przez pasjonatów lokalnej historii, prezentujące w nowy sposób Bydgoszcz i postacie z nią związane, nową przestrzeń dla czytelników w artystyczno-literackiej księgarni, oferującej niszowe publikacje z różnych dziedzin wiedzy oraz szereg spotkań i warsztatów edukacyjnych dla odbiorców w każdym wieku.

Wystawy

Przed nami również udostępnienie kolejnych sal wystawy OBRAZY NIE- /RZECZYWISTOŚCI wraz z kolekcją obrazów „Jan Stanisławski i jego uczniowie”. Prezentowane prace to donacja Państwa Wandy i Leonarda Pietraszaków na rzecz miasta Bydgoszczy i jego mieszkańców. Na zbiór 57 dzieł składają się prace 39 autorów, min. Jana Stanisławskiego, Antoniego Procajłowicza, Jana Wojnarskiego, Teodora Ziomka, Stefana Filipkiewicza, Stanisława Czajkowskiego, Stanisława Kamockiego, Stanisława Gałka, Iwana Trusza, Witolda Rzegocińskiego, Wlastimila Hofmana, Alfonsa Karpińskiego, Marcina Samlickiego, Tadeusza Rychtera czy Ignacego Pieńkowskiego. Otwarcie już wkrótce.

Aktywizacja społeczna zaczyna się w środowisku lokalnym. Zapraszamy do współpracy.

Odkryj z nami #comożnarobićwmuzeum i razem twórzmy klimat tego miejsca.

Historia budynku przy ul. Gdańskiej 4 sięga początku XVII wieku. W 1614 roku przedstawiciele wielkopolskiej rodziny Rozdrażewskich herbu Doliwa, znanej z licznych fundacji kościelnych, rozpoczęli starania o założenie w Bydgoszczy klasztoru klarysek.

W 1835 roku nastąpiła kasata bydgoskiego klasztoru. Mniszki przeniesiono do Gniezna, ich majątek został upaństwowiony, a nieruchomości przeszły na własność miasta. Dawny kościół klarysek przez długie lata pełnił różne funkcje gospodarcze, zaś w domu klasztornym ulokowano miejską lecznicę.

Po wyprowadzce lecznicy, od 1938 do 1945 roku, pod adresem „ul. Gdańska 4” działały wydziały miejskich instytucji.

Po zakończeniu niemieckiej okupacji, na mocy postanowienia władz miasta, Muzeum Miejskie, noszące odtąd imię Leona Wyczółkowskiego, zyskało siedzibę w dawnym domu klarysek przy ówczesnej Alei 1 Maja 4. Uroczysta inauguracja miała miejsce 11 kwietnia 1946 roku. Przez minionych 75 lat jego wnętrza gościły wiele wystaw.

W 2009 roku, z uwagi na bardzo zły stan techniczny, gmach przy ul. Gdańskiej 4 został zamknięty dla zwiedzających. W 2016 roku rozpoczął się gruntowny remont konserwatorski, połączony z rozbudową obiektu. Wykonano szereg prac zmierzających do zachowania zabytkowej substancji budynku, przystosowania go do wymogów nowoczesności oraz udostępnienia osobom z dysfunkcjami. Podczas skuwania tynków w jednej z sal odkryto freski, pochodzące prawdopodobnie z czasów budowy domu klasztornego. Prace przy ich restauracji nadal trwają.


Projekt został zrealizowany przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane zostały sfinansowane w ramach dotacji celowej inwestycyjnej od Organizatora – Miasto Bydgoszcz –  na realizację zadania „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4”

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy