500 zł na dziecko, a może 1000 zł dla każdego?

500 zł na dziecko, a może 1000 zł dla każdego?

500 zł na dziecko, a może 1000 zł dla każdego?

Program Rodzina 500+ spotkał się ze skrajnymi ocenami w polskiej debacie publicznej. Jego przeciwnicy podnosili argumenty związane z dużymi kosztami programu, nieskutecznością w zwiększaniu dzietności, a także wskazywali na możliwość marnotrawstwa otrzymywanych środków przez problemowe rodziny. Zwolennicy liczyli na zmniejszenie ubóstwa i spodziewali się impulsu popytowego dla polskiej gospodarki.

Polska Sieć Dochodu Podstawowego serdecznie zaprasza na konferencję, w czasie której poddamy analizie powyższe argumenty. Omówimy rzeczywiste skutki programu 500+ dla poziomu ubóstwa i sytuacji na rynku pracy. Zastanowimy się także, czy program Rodzina 500+ może być zwiastunem bezwarunkowego dochodu podstawowego, czyli równego, powszechnego świadczenia pieniężnego, wypłacanego przez państwo każdej obywatelce i obywatelowi w wysokości pozwalającej na zaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych.

Czas: środa 19 października godz. 10.00–15.00

Miejsce: Sala Konferencyjna w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, ul. św. Wincentego 6/9 w Poznaniu.

Program:

10.00-10.30 – rejestracja uczestników

10.30–12.45 – Panel I: „Konsekwencje 500+ i rola bezwarunkowych świadczeń pieniężnych w polityce społecznej i rodzinnej”

Uczestnicy:

dr Joanna Ratajczak (Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

prof. Ryszard Szarfenberg (Uniwersytet Warszawski; Polska Sieć Dochodu Podstawowego)

Jarosław Urbański (OZZ Inicjatywa Pracownicza; Federacja Anarchistyczna)

prof. Aldona Żurek (Instytut Socjologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza)

Prowadzenie: Paulina Nowak (Polska Sieć Dochodu Podstawowego)

 

12.45-13.15 – Przerwa kawowa

 

13.15-15.00 – Panel II: „Bezwarunkowy dochód podstawowy: eksperymenty i finansowanie”.

Uczestnicy:

Roberto Cobas Avivar (Polska Sieć Dochodu Podstawowego; DiEM25 Polska)

Maciej Szlinder (Polska Sieć Dochodu Podstawowego; „Praktyka Teoretyczna”)

dr Marta Zimniak-Hałajko (Uniwersytet Warszawski; Polska Sieć Dochodu Podstawowego)

Prowadzenie: Amadeusz Smirnow (Polska Sieć Dochodu Podstawowego)

15.00 – Zakończenie konferencji

 

Współorganizatorzy i partnerzy:

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”

Fundacja „Correctio Civitas”

Centrum Monitorowania Odpowiedzialności Biznesu

Stowarzyszenie im. Edwarda Abramowskiego

Wydanie:

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy