Eko-informacje

– “Regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta Poznania” godzi w osiedlanie się nietoperzy na strychach, uważają ekolodzy. Według regulaminu, na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek uniemożliwiania ptakom i innym zwierzętom przebywania na strychach, poddaszach i piwnicach poprzez odpowiednie zabezpieczenie okien, otworów, szczelin itp. W opinii ekologów omawiany punkt regulaminu jest sprzeczny z założeniami polityki ekologicznej państwa, a także z ustawą o ochronie przyrody oraz podpisanymi i ratyfikowanymi przez Polskę Konwencją Bońską i Berneńską oraz Porozumieniem o Ochronie Nietoperzy w Europie.

– Koalicja siedmiu amerykańskich organizacji zwalczających genetycznie zmodyfikowaną żywność zapowiedziała wzmożenie kampanii przeciwko jej producentom. Organizacje te domagają się zaprzestania produkcji żywności z surowców poddawanych genetycznej manipulacji lub przynajmniej informowania konsumentów na etykietkach, że kupują takie produkty, zwane czasem “Frankenfood”. Pierwszym celem akcji ma być koncern Campbell Soup Co. – producent popularnych zup. Działacze walczący z “Frankenfood” zwracają uwagę, że w swoich zupach eksportowanych do Europy Campbell nie używa składników genetycznie zmodyfikowanych. Amerykańscy producenci genetycznie zmienianej żywności twierdzą, że jest bezpieczna dla zdrowia. Powołują się na opinię Krajowej Akademii Nauk. Również rządowa Agencja Kontroli Leków i Żywności (FDA) orzekła, że zboża i inne rośliny poddawane genetycznym przekształceniom nie różnią się od innych pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia.

– Samiec i samica kolibra kalifornijskiego mają różne dzioby. Każde z nich wybiera bowiem pokarm z innego kwiatu. Jest to rzadki przypadek różnic w wyglądzie samic i samców danego gatunku wywołanych różnymi warunkami życia obu płci. Krótszy i prostszy dziób samca pozwala mu czerpać pokarm z kwiatów o płytszych kielichach, podczas gdy żeński, dłuższy i bardziej zakrzywiony dziób pasuje bardziej swym kształtem do innego typu kwiatu, którym samice w istocie się odżywiają. Zazwyczaj różnice w wyglądzie samic i samców danego gatunku nie wiążą się z różnymi warunkami życia obu płci. Jednak u karaibskich kolibrów tak właśnie jest – donosi najnowszy numer tygodnika “Science”.

– Europejski Bank Inwestycyjny przyznał miastu Toruń pożyczkę 20 mln euro na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej . Pożyczka przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia środowiska i ryzyka sanitarnego i pozwoli w ogóle poprawić jakość życia 200 tysięcy mieszkańców tego miasta. Od 1990 roku, gdy EBI zaczął pożyczać krajom Europy Środkowej i Wschodniej, przyznał regionowi kredyty na łączną sumę 11 mld euro, w tym 2,9 mld Polsce. Miliard euro dla Polski przeznaczono na dofinansowanie inwestycji drogowych i kolejowych, a resztę na modernizację sieci telekomunikacyjnej i gazowej, na wsparcie drobnej przedsiębiorczości.

Wydanie: 36/2000

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy