Apel o pomoc stoczniowcom

Apel o pomoc stoczniowcom

List Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Aleksandra Małachowskiego, Tadeusza Zielińskiego, ks. Tadeusza Bonieckiego, Ryszarda Bugaja…

Od lutego 2002 roku Związek Zawodowy Pracowników Stoczni Gdynia “Stoczniowiec” toczy samotną walkę w obronie swojego istnienia. Przywódcy tego związku – przewodniczący Leszek Świętczak oraz wiceprzewodniczący Tadeusz Czechowski i Jan Szopiński – zostali wbrew ustawie o związkach zawodowych dyscyplinarnie zwolnieni z pracy, ponieważ dyrekcja obciążyła ich odpowiedzialnością za lutowy strajk załogi. Przy pomocy administracyjnych szykan próbowano uniemożliwić im kontynuację działalności związkowej na terenie przystoczniowym: w przyczepie kempingowej i w namiocie. Dyrekcja domaga się od związku zawodowego “Stoczniowiec” zmiany statutowych władz, odmawia wpuszczania interesantów związku na teren stoczni, a 24 lipca zabroniła odbycia w zakładzie zebrania członków związku. Może więc prawdziwe są również doniesienia o presji wywieranej przez przełożonych na pracowników – członków ZZ “Stoczniowiec”, aby wystąpili z tego związku, jeśli nie chcą stracić pracy.
Wolności związkowe są istotną częścią praw człowieka. Łamanie tych wolności jest w świetle polskiego prawa przestępstwem. Organy państwa powołane do strzeżenia prawa i swobód obywatelskich nie wzięły jednak w obronę ludzi, których dyrekcja stoczni próbuje zniszczyć pozaprawnymi szykanami i przymusem ekonomicznym. Przywódcy ZZ “Stoczniowiec” pozostają bez pracy od 1 marca po dziś dzień. Gdy państwo zawodzi, potrzebna jest inicjatywa obywatelska. Związkowcom z Gdyni, którzy próbują ocalić podstawę więzi społecznej – międzyludzką solidarność – potrzebna jest, jak w czasach Komitetu Obrony Robotników, nasza materialna pomoc. Niżej podpisani angażują się w tę pomoc według własnych możliwości i apelują do wszystkich o nadsyłanie datków solidarności na konto:

Związek Zawodowy Pracowników Stoczni Gdynia SA “Stoczniowiec”
PKO BP, Oddział I w Gdyni
Nr Rachunku: 10201853-631044-270-1
Z dopiskiem: Pomoc dla wyrzuconych z pracy związkowców

Ks. Adam Boniecki
Ryszard Bugaj
Bogdan Cywiński
Tadeusz Kowalik
Jacek Kuroń
Mieczysław Krajewski
Henryka Krzywonos
Aleksander Małachowski
Karol Modzelewski
Maciej Rembarz
Zbigniew Romaszewski
Maria Wosiek
Adrian Zandberg
Tadeusz Zieliński

 

Wydanie: 35/2002

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy