Armia obrońców środowiska

XIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

Ekologia stała się ważnym zagadnieniem naszego życia i konieczne jest nie tylko szerzenie wiedzy o ochronie środowiska, lecz również propagowanie właściwych postaw. Właśnie takie cele spełnia Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.
„Przebieg tegorocznego konkursu dowodzi, że szybko zwiększa się w Polsce grupa młodych ludzi, którzy dysponują dużą wiedzą i są zaangażowani w ochronę środowiska naturalnego” – napisał prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski, w liście skierowanym do uczestników XIX Olimpiady, której finały odbyły się w dn. 4-6 czerwca. Kiedy 19 lat temu konkurs ruszał, wzięło w nim udział zaledwie 3 tys. uczniów. Dziś ponad 1,8 tys. szkół zgłosiło aż 57 tys. reprezentantów. To już cała armia obrońców środowiska. Wielu z nich to niemal eksperci np. od gospodarki odpadami, prawa rolnego lub ekofunduszy.
O rosnącym prestiżu imprezy świadczy fakt, że 54 uczelnie otworzyły przed finalistami swe podwoje. Olimpiadzie już od ponad 12 lat patronują ministerstwa: Środowiska oraz Edukacji Narodowej i Sportu. Od 1993 r. konkurs jest afiliowany przy SGGW. Dużego wsparcia udzielają mu również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Liga Ochrony Przyrody i Wydawnictwo Naukowe PWN. W tym roku do tej listy dołączyła też Toyota Motor Poland.
Mamy nadzieję, że tak jak rośnie z roku na rok liczba uczestników, tak przybywać będzie sojuszników olimpiady, wspomagających ją organizacyjnie i finansowo.


Prenumerata dla najlepszych
Tygodnik „Przegląd” już od pięciu lat sprawuje patronat medialny nad Olimpiadą Wiedzy Ekologicznej. Podczas finałów tej edycji olimpiady uczniowie, nauczyciele i organizatorzy mieli możliwość zapoznania się z ostatnimi numerami naszego pisma, w których pisaliśmy o przebiegu rozgrywek wojewódzkich. W tym roku redakcja ufundowała dwie prenumeraty dla szkół, których uczniowie zdobyli pierwsze miejsce w tych rozgrywkach. Prenumeratę otrzymały ZS im. R. Traugutta z Lipna i II LO im. S. Batorego z Warszawy.


Laureaci XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

1 miejsce
Tomasz Mróz
ZS im R. Traugutta – Lipno
nauczyciel – opiekun
Lilianna Iwińska
Krzysztof Kozak
II LO im. S. Batorego – Warszawa
nauczyciel – opiekun
Nella Lenart
2 miejsce
Paweł Dominik
LO im. Głowackiego – Opatów
nauczyciel – opiekun
Maria Bakasińska
Iga Kucharska
LO sióstr Urszulanek – Wrocław
nauczyciel – opiekun
s. Rafeala Husson
Agnieszka Arent
Zespół Szkół
Hotelarsko-Gastronomicznych
– Gdynia
nauczyciel – opiekun
Agnieszka Linowska
3 miejsce
Magdalena Pleśniak
LO – Lubin
nauczyciel – opiekun
Lucyna Powała
4 miejsce
Arkadiusz Galuba
LO im. A. Asnyka – Kalisz
nauczyciel – opiekun
Irena Magnuszewska
Dorota Bestry
II LO – Szczecin
nauczyciel – opiekun
Anna Żdan
Marlena Grzybowska
I LO – Łapy
nauczyciel – opiekun
Renata Rodowicz-Holak
5 miejsce
Małgorzata Marciniak
I LO – Kwidzyn
nauczyciel – opiekun
Krystyna Skrycka-Sarnowska


Rusza VI edycja Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”
Tylko dla przyjaciół ekologii
Ci, którzy dbają o ekologię i chcą powalczyć o prestiżowy tytuł laureata Konkursu „Przyjaźni Środowisku”, mogą już składać zgłoszenia konkursowe.
Konkurs organizowany jest przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom. Ma on na celu promocję tych przedsiębiorstw czy samorządów, które podejmują działalność proekologiczną. W karcie zgłoszeniowej, którą należy wysłać do końca lipca, powinny się znaleźć informacje dotyczące zgłaszanej firmy oraz dokładny opis przedsięwzięcia, które miałoby startować w konkurencji. Zgłoszenia oceniane są przez ekspertów, a następnie przekazywane Kapitule Jury Konkursu. W połowie października jury wyłania nominatów, czyli tych uczestników, którzy staną do rywalizacji o nagrody i tytuł laureata.
Certyfikaty przyznające tytuł „Przyjaźni Środowisku” zostaną wręczone na przełomie stycznia i lutego. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach: Gmina Przyjazna Środowisku, Firma Przyjazna Środowisku, Technologia Godna Polecenia, Promotor Ekologii, Produkt Godny Polecenia.
Więcej informacji na stronach www.przyjazni-srodowisku.pl.

JT

Wydanie: 25/2004

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy