Ekologia

Powrót na stronę główną
Ekologia

Na ziemi i pod ziemią

Co rok zostaje na polach 25 mln ton słomy zbożowej – równowartość 12 mln ton węgla Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP w zbiorze opracowań “Informacja nr 619 (I-619)” z maja 1998 r. pod tytułem “Odnawialne źródła energii w Polsce

Ekologia

Eko-informacje

– Najkrócej sypia drozd śpiewak – można go usłyszeć o trzeciej nad ranem, a najdłużej szpak – prawie do piątej. Jeśli ktoś śpiący w pobliżu lasu chciałby obudzić się punktualnie o godz. 4, powinien skorzystać z usług zięby.

Ekologia

Do czterech razy sztuka

Olimpiada Ekologiczna zachęca do myślenia o środowisku i uczy, jak je chronić bądź chociażby nie niszczyć Rozmowa z Grzegorzem Okołowem, zwycięzcąV Olimpiady Ekologicznej – Pamięta pan pytania, które sprawiły panu największą trudność? – Minęło już dziesięć

Ekologia

Czarnobyl za Kołem Polarnym

Masy atomowego złomu wokół Murmańska mogą spowodować globalną katastrofę  Wokół portowego miasta Murmańsk nad Morzem Białym promieniują tony odpadów radioaktywnych. Atomowa śmierć drzemie w pękających betonowych silosach, w rdzewiejących wrakach okrętów podwodnych, niekiedy

Ekologia

Roślinne przybłędy

Z rzymskimi legionami wędrowała po Europie biała lilia. A moczarka dotarła do nas z Ameryki Rośliny wędrowały od zawsze, co było im niezbędne dla zdobywania nowych przestrzeni życiowych. Dawniej czyniły to z pomocą wiatru, wody i zwierząt, z czasem zaczęły

Ekologia

Co robić ze śmieciami z wielkich miast?

Jarema Dubiel, Biuro Obsługi Ruchów Ekologicznych Przede wszystkim nie należy ich tyle produkować. Trzeba pracować nad tym, by śmieci było najmniej. Ponadto sortować u źródła, rozdzielać na surowiec organiczny, szkło, papier. Wszystko powinno być oddzielnie,

Ekologia

Zarobić na poligonie

Dawne stanowiska dowodzenia i wieże do korygowania ognia artyleryjskiego będą stanowiskami do obserwacji i fotografowania ptaków Do lasów dawnego poligonu artyleryjskiego “Muszaki” (zakończył swoją służbę w 1993 r.) wróciły sarny, łosie, wilki, lisy, borsuki. W nawodnieniu wysuszonych torfowisk i ochronie

Ekologia

Dwie klasy na rok

Dotacje zagraniczne pokrywają od 6,5% do 7% naszych wydatków na ekologię. Można powiedzieć – mało. Ale fundusze z Zachodu są katalizatorem zmian Rozmowa z Cezarym Starczewskim, wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Czy bez pomocy zagranicznej ochrona

Ekologia

Szczęśliwa trzynastka

Internet to najbardziej ekologiczny sposób dystrybucji informacji Rozmowa z Marcinem Stoczkiewiczem, koordynatorem krajowym Polskiej Zielonej Sieci Polską Zielona Sieć po­wstała, by każdy z nas miał dostęp do informacji o sta­nie środowiska i mógł wpły­wać na dotyczące go decy­zję.

Ekologia

Eko-informacje

-Waszyngtoński Worldwatch Institute ostrzega, ze boom go­spodarczy w USA i innych krajach wysoko rozwiniętych przesłania świadomość zagrożeń dla środowiska naturalnego naszej planety. Jako główne zagrożenia ekologiczne instytut wymienia: kurczącą się powierzchnię lasów, erozję