Ekologia

Powrót na stronę główną
Ekologia

Co robić ze śmieciami z wielkich miast?

Jarema Dubiel, Biuro Obsługi Ruchów Ekologicznych Przede wszystkim nie należy ich tyle produkować. Trzeba pracować nad tym, by śmieci było najmniej. Ponadto sortować u źródła, rozdzielać na surowiec organiczny, szkło, papier. Wszystko powinno być oddzielnie,

Ekologia

Zarobić na poligonie

Dawne stanowiska dowodzenia i wieże do korygowania ognia artyleryjskiego będą stanowiskami do obserwacji i fotografowania ptaków Do lasów dawnego poligonu artyleryjskiego “Muszaki” (zakończył swoją służbę w 1993 r.) wróciły sarny, łosie, wilki, lisy, borsuki. W nawodnieniu wysuszonych torfowisk i ochronie

Ekologia

Dwie klasy na rok

Dotacje zagraniczne pokrywają od 6,5% do 7% naszych wydatków na ekologię. Można powiedzieć – mało. Ale fundusze z Zachodu są katalizatorem zmian Rozmowa z Cezarym Starczewskim, wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Czy bez pomocy zagranicznej ochrona

Ekologia

Szczęśliwa trzynastka

Internet to najbardziej ekologiczny sposób dystrybucji informacji Rozmowa z Marcinem Stoczkiewiczem, koordynatorem krajowym Polskiej Zielonej Sieci Polską Zielona Sieć po­wstała, by każdy z nas miał dostęp do informacji o sta­nie środowiska i mógł wpły­wać na dotyczące go decy­zję.

Ekologia

Eko-informacje

-Waszyngtoński Worldwatch Institute ostrzega, ze boom go­spodarczy w USA i innych krajach wysoko rozwiniętych przesłania świadomość zagrożeń dla środowiska naturalnego naszej planety. Jako główne zagrożenia ekologiczne instytut wymienia: kurczącą się powierzchnię lasów, erozję

Ekologia

Spalać czy składować?

Rozpoczynamy wydawanie wkładki ekologicznej. Przygotowuje ją ten sam zespół, który robił “Przegląd Ekologiczny” w dawnym ”PT”. Starym i nowym Czytelnikom obiecujemy dużo ciekawych i ważnych dla ochrony środowiska tekstów. WARSZAWA, 7 lutego 2000 r. NR 1 Usypywane