Felietony

Powrót na stronę główną
Felietony

Zemsta Markiewicza

Struktura władzy w Polsce rozsypuje się gwałtownie. Podziwiam niezmącone faktami, dobre samopoczucie przy­wódców nowej “siły wiodącej”, posługującej się ksywą Soli­darność, choć coraz mniej łączy obecnych jej ludzi z daw­nym, wspaniałym ruchem antykomunistycznym,

Felietony

Medialny karzeł

Spośród licznych bulwersujących spraw ostatnich dni, jak wy­rzucanie rosyjskich szpiegów i zostawienie Wąsacza, wewnę­trzny rozpad AWS-u albo też obejrzenie „Pana Tadeusza” przez papieża, co biskup Rzymu zniósł nadzwyczaj dobrze, jedna wy­daje mi się

Felietony

Zero zero Buzek

Unia Wolności, a zwłaszcza jej przywódca, wicepremier Balcerowicz winni ozłocić premiera Buzka. Ten polityk, niesłusznie postrzegany jako członek RS AWS, jest naj­bardziej skutecznym obecnie działaczem Unii. Spójrzmy tylko na ponaddwuletni bilans koalicyjnego

Felietony

Ciąża poprawia pamięć

Polska polityka obywa się bez ko­biet, co ma swoje dobre strony. Która z pań chciałaby dzisiaj wykłócać się o władzę w AWS? Szczęśliwie pano­wie z prawicy już o to zadbali, w związku z tym oglądamy strapione twarze polityków, którzy próbują

Felietony

Leżeński, Wajdą, Mickiewicz

Że “Pan Tadeusz” jest także powieścią, wiedziano od dawna. To chyba Boy komen­tował przekład francuski prozą ze zdziwieniem, że to taka kształtna powieść. Ale to przecież nie tylko powieść, bo można dzieło Mickiewicza potraktować różnie –

Felietony

Byle dużo

Co najbardziej bulwersuje ludzi i wprowadza ich w stan szczególnej irytacji? Okazuje się, że największe wzburzenie wywołują wiadomości o wysokich dochodach osób wtedy, gdy ludzie dochody te oceniają jako nieusprawiedliwione. Negatywne oceny nie wynikają z zazdrości wzburzonych,

Bronisław Łagowski Felietony

Łożyska pesymizmu

BEZ UPRZEDZEŃ Chcąc pełnić rolę opozycji, trzeba mieć odwagę opono­wania. Nie jest pewne, czy SLD i PSL mają tę odwagę. Par­tia chłopska rezerwuje sobie prawo nieustannego domaga­nia się więcej pieniędzy dla mieszkańców wsi, a poza

Felietony Jerzy Domański

Czas królobójców

Dzieci mają ferie. Część wyjechała. Głów­nie ci, których było na to stać. Większość będzie jednak odpoczywała w domu, u siebie. Na ferie rozjechali się za to parlamentarzy­ści. Wakacje mają dłuższe niż dzieci. Trzy ty­godniu przerwy w obradach

Felietony Jerzy Domański

Pyrrusowe zwycięstwo

Tylko dwóch głosów zabrakło, by minister Wąsacz stracił swoją posadę. Aż 229 po­słów nie widzi go już w składzie rządu. Czy wynik głosowania jest więc zwycięstwem ko­alicji? Jaki będzie los buntowników z AWS, skoro bez nich rząd nie ma

Felietony

Droga ocalenia

W dwu poprzednich felietonach pisałem o zaniku skuteczności misji duszpasterskiej Kościoła katolickiego, ale opis dowodów tego zaniku zajął mi tyle miejsca, że nie dotarłem do sedna sprawy. Pisząc to, co piszę, pragnę się zastrzec, że nigdy