Książki

Powrót na stronę główną
Książki

Odchodzimy od serii

Nie uważam, że polskie książki sprzedają się gorzej Rozmowa z Krzysztofem Genczelewskim, dyrektorem działu marketingu Wydawnictwa Muza – Wydawnictwo Muza otrzymało nominację do nagrody Ikar 2000 – “za trafne kreowanie serii wydawniczych, przywracających czytelnikom

Książki

Z mapą na wakacje

Co roku kupujemy ponad pół miliona przewodników – Jeszcze kilka lat temu spędzaliśmy wczasy na plaży, dzisiaj chcemy jak najwięcej zobaczyć. Prawie wszyscy turyści, zarówno na wyjazdach zorganizowanych, jak i indywidualnych, są zaopatrzeni

Książki

Książki na walentynki

PODROŻ MIŁOSNA Po wyjściu z więzienia Sailor Ripley odwiedza swoją dziewczy­nę, Lulę Fortune. Jednak otoczenie Luli jest przeciwne temu związko­wi. Młodzi postanawiają zatem ze­rwać ze społecznymi konwenansa­mi i wyjechać tam, gdzie ich nikt nie zna.

Książki

Puszkobranie

W 11 numerze pora­dnika ekologicznego “EKO i MY” znajdziemy artykuł “Pieniądze na ulicy – puszkobranie”. Dzięki dzia­łaniom Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Alumi­niowych, a przede wszystkim pracy zbieraczy, w roku 1999 udało się odzyskać ok. 22%        wyprodukowanych puszek.

Książki

Fenomen księgarzy

Książka Tadeusza Hussaka jest pierwszą, liczącą ponad 300 stron, tak istotną i udokumentowaną publikacją książkową, poświęconą. fenomenowi uspołecznionego księgarstwa, działają­cego w latach 1950-1989. W prakty­ce, z uwagi na trwający proces przemian społeczno-politycznych, książką obejmuje działalność księ­garstwa w minionym

Książki

Najciekawsze książki wybrane przez dziennikarzy „Przeglądu”

Słychać wokół narzekania krytyków, wydawców i literatów, że rok 1999 nie był łaskawy dla bibliofilów. I trudno nie przyznać im racji. Tym bardziej, że wcześniejszy, 1998 rok przyniósł kilka tytułów, które stały się wydarzeniami literackimi – by wymienić “Heban”

Książki

Książki religijne

Przewodnik dla każdego Encyklopedyczny “Leksykon Religii Świata” Gerharda J. Bellingera łączy zalety podręczne­go słownika oraz systematycz­nego kompendium religioznaw­stwa. Znalazły się w nim hasła odnoszące się do 170 religii róż­nych kultur, ras i narodów, żyją­cych w czasach