Rolnictwo

Powrót na stronę główną
Rolnictwo

Gospodarstwa niesocjalne

Przyjęte normy nie mogą być sztywną regułą. O wszystkim powinny decydować względy ekonomiczne Rozmowa z mgr. inż. Wacławem Landwójtowiczem, zastępcą dyrektora Oddziału Terenowego AWRSP w Opolu – Działacie aż w trzech województwach: opolskim, śląskim i małopolskim. Daleko

Rolnictwo

Wigilijny karp najlepszy z Siemienia

Z doświadczeń lubelskiej AWRSP Gospodarstwo rybackie w Siemieniu także jest prowadzone przez spółkę pracowniczą. Zmiana organizacji pracy nie była łatwa. Siemień był dobrze zarządzany – przynosił dochód, pracownicy mieli zapewnioną pracę, a własne przedsiębiorstwo to spore

Rolnictwo

Leonów postawił na pomidory i ogórki

Z doświadczeń lubelskiej AWRSP W Leonowie pierwsze szklarnie zaczęły powstawać dokładnie 30 lat temu. Były to tzw. szklarnie bułgarskie. Konstrukcja holenderska, licencja kupiona przez Bułgarów i sprowadzana do Polski. Wówczas były to obiekty nowoczesne, spełniające wszystkie wymagania.

Rolnictwo

Na kłopoty – spółki pracownicze

Można wydzierżawić, można kupić, trzeba dobrze gospodarować Rozmowa z mgr. inż. Józefem Golcem, dyrektorem Terenowego Oddziału Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Lublinie – Wasz oddział agencji jest w uprzywilejowanej sytuacji – nie musicie szukać

Rolnictwo

Jak rosną złotówki

Im trudniej – tym mniej cwaniaków. Idzie pora na prawdziwych rolników Środkiem przeszklonej hali biegnie szeroka aleja, a po obu jej stronach – pomidory. Krzaki pomidorów, które na działce osiągają półtora metra przy

Rolnictwo

Statystyczny rolnik na 100 ha

Można wydzierżawić można kupić, trzeba dobrze gospodarować Rozmowa z mgr inż. Franciszkiem Kuncewiczem, dyrektorem Terenowego Oddziału Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gorzowie Wlkp. – Obecne województwo lubuskie obejmuje teren dwóch byłych województw

Rolnictwo

Ze wsi do sanatorium

W Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu AWRSP organizuje turnusy dla byłych pracowników PGR W Horyńcu skończył się już trzeci turnus rehabilitacyjny byłych pracowników PGR. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa zaopiekowała się ludźmi, którzy w wyniku

Rolnictwo

Koniec z dopłatami bezpośrednimi?

Kierunek reform Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej Dyskusje na temat zakresu koniecznych zmian we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) oraz sposobów ich przeprowadzenia ujawniają różne poglądy, niekiedy dość radykalne. Polska jest żywotnie zainteresowana dokonującymi

Rolnictwo

Zezwolenia i kwalifikacje

Jakie warunki muszą spełnić cudzoziemcy, chcąc kupić nieruchomości w krajach Unii Europejskiej Kupno nieruchomości przez cudzoziemców wywołuje emocje i kontrowersje nie tylko w polskim społeczeństwie. Także w krajach Unii Europejskiej nieraz postrzegane jest jako wyprzedaż majątku

Rolnictwo

Najpierw okres przejściowy, potem…

Na jakich zasadach cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości w krajach Unii Europejskiej Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców wywołuje duże emocje i kontrowersje w społeczeństwach większości państw. Nie tylko w ocenie dużej części polskiego społeczeństwa taka sprzedaż to pozbywanie się narodowego