Zdrowie

Powrót na stronę główną
Zdrowie

Zabójcze pyły

Polska jest na pierwszym miejscu pod względem stężenia rakotwórczego benzopirenu

Zdrowie

Wypieramy starość, bo się jej lękamy

Jeśli chcemy być zdrowym 80-latkiem, musimy o tym pomyśleć, mając lat 50

Zdrowie

Nie mamy już serca do margaryny

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków chce wycofać z produkcji utwardzane tłuszcze roślinne

Zdrowie

Plomby naśladujące ząb

Przyszłość stomatologii to materiały, które nie tyle będą zastępować zęby, ile pozwolą im się odbudować

Zdrowie

Niech mnie uwiedzie mistrz słowa

Zachęcam, by czytać o seksie, oglądać filmy, rozmawiać z koleżankami i eksperymentować, zaczynając od siebie

Zdrowie

Leczenie dla wybranych

Co roku jest 2-4 tys. nowych zachorowań na samoistne włóknienie płuc. Do programu lekowego zostanie zakwalifikowanych tylko 200 osób

Zdrowie

Nie walczę z przemysłem tytoniowym, walczę o zdrowie Polaków

Od lat 90. wartość sprzedaży papierosów ze 100 mld rocznie obniżyła się do 40 mld w 2016 r. O połowę też spadła zachorowalność na raka płuc

Zdrowie

Nie ma systemu

Alarmujący raport Najwyższej Izby Kontroli

Zdrowie

Państwo ślepe na alzheimera

Chorych jest pół miliona, razem z opiekunami cierpi około miliona osób. Są zdani tylko na siebie

Zdrowie

Zawsze wydrę pieniądze na leczenie

Na 100 dzieci z białaczką 85 całkowicie dochodzi do zdrowia