Co powiat musi

Co powiat musi

Choć nasze powiaty stanowią główne ogniwo rozdętej polskiej biurokracji, warto wiedzieć, że mają one określone obowiązki wobec niepełnosprawnych i od ich wykonania nie mogą się uchylać.
Pamiętajmy więc, że w powiatach powinny działać centra pomocy rodzinie, a do ich obowiązków należy między innymi: finansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidowanie barier architektonicznych i komunikacyjnych, organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie zajęć rehabilitacyjnych, sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.
Jeżeli zaś osoba niepełnosprawna odwiedzi powiatowy urząd pracy, to ma święte prawo, by żądać skierowania na szkolenia i kursy służące przekwalifikowaniu, a urzędnicy muszą udzielić jej wszechstronnych porad zawodowych. Jeśli natomiast zechce rozpocząć własną działalność gospodarczą, powiatowy urząd pracy musi – oczywiście, bezpłatnie – doradzać jej w sprawach organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych. Najważniejszym zadaniem urzędu pracy jest zaś oczywiście znalezienie zatrudnienia dla osoby niepełnosprawnej, ale właśnie z tym pośredniaki mają najwięcej kłopotów.
AD

Wydanie: 51/2003

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy