Z życia uczelni

NOWE KIERUNKI
Poznański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza proponuje podyplomowe studia seksuologiczne. Rok nauki kosztuje 3,4 tys. zł, najlepsi mogą liczyć nawet na 50% bonifikaty.
Akademia Medyczna w Gdańsku otwiera kierunek ratownictwo medyczne. Nauka trwa trzy lata i kończy się licencjatem. Koszt – 5 tys. zł za rok. Na kandydatów czeka 40 miejsc.
Uniwersytet Szczeciński informuje, że czeka na kandydatów na Wydział Teologiczny. Możliwe specjalizacje to kapłaństwo, pastoralno-katechetyczna i teologii rodzinnej.
Akademia Medyczna w Białymstoku przygotowała 483 miejsca na nowym Wydziale Pielęgniarskim i Ochronie Zdrowia.

TEŻ MAJĄ EUROPEISTYKĘ!
Po naszym tekście „Gdzie na europeistykę?” („P” nr 22) odezwały się dwie uczelnie, o których nie informowaliśmy. W Instytucie Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego od 1995 r. można wybrać specjalność integracja europejska. Większość studentów studiuje za granicą w ramach programu Unii Europejskiej Socrates-Erasmus.
Europeistyka jest także specjalnością na politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Czerwona kartka

Uwaga! Negatywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej nie omijają państwowych uczelni, i to tych najlepszych. Krytycznie oceniono etnologię wykładaną na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. O sankcjach zadecyduje minister edukacji, najłagodniejszą jest wstrzymanie rekrutacji.

Wydanie: 2003, 25/2003

Kategorie: Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy