Czerwona kartka

Czerwona kartka

Uwaga! Studia internetowe są niezgodne z obowiązującym prawem. MENiS przypomina, że ustawa o szkolnictwie wyższym nie przewiduje takiej formy kształcenia, tak więc wszelkie próby podejmowane przez uczelnie wyższe są nielegalne. Możliwe, że problem ten zostanie kompleksowo rozwiązany w nowej ustawie, ale na razie uczelnie winny realizować program w sposób tradycyjny, czyli w formie wykładów i ćwiczeń, przy aktywnym udziale studentów. Zajęcia prowadzone drogą satelitarną mogą jedynie uzupełniać proces dydaktyczny, ale nie mogą być podstawową formą kształcenia.

Wydanie: 38/2004

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy