Czy godzi się profilaktycznie odbierać prawa jazdy nałogowym alkoholikom?

Czy godzi się profilaktycznie odbierać prawa jazdy nałogowym alkoholikom?

PRO

Andrzej Lepieszko, zastępca prokuratora okręgowego w Lublinie
Taka regulacja istnieje. Ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 91 mówi w sposób kategoryczny, że nie wydaje się prawa jazdy osobom uzależnionym w sposób czynny od alkoholu. Każdy kandydat na kierowcę jest kierowany na badania psychiatryczne. Organem kierującym osoby na badania lekarskie jest starosta. Prokurator tylko wtedy występuje o ponowne badania, gdy ma opinię sądowo-psychiatryczną, która dowodzi uzależnienia czy np. innego schorzenia mogącego istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

KONTRA

Prof. Zbigniew Hołda, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Nie można z góry zakładać, że ktoś jest alkoholikiem. Sprawa jest delikatna, o czym prokuratorzy w Świdniku nie pomyśleli. Kierowca powinien być sprawny fizycznie i psychicznie, ale jeśli prokuratura zacznie się “opiekować” alkoholikami, osobami zniedołężniałymi, w podeszłym wieku itd., to poszukiwanie różnych ułomności stanie się środkiem karnym, represyjnym i nadużyciem prawa.

Wydanie: 36/2006

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy