Czy należy rozszerzyć dostęp do archiwum IPN?

Czy należy rozszerzyć dostęp do archiwum IPN?

PRO
Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika praw obywatelskich
Trybunał Konstytucyjny na wniosek RPO zdecydowanie odpowiedział: tak. Wszyscy, którzy mają materiały w archiwum IPN, zgodnie z zasadą równego dostępu do informacji mają prawo wglądu do nich, bo konstytucja tak stanowi. Każdy, niezależnie od tego, czy ma status pokrzywdzonego, czy nie, czy się ubiegał o taki status, może przyjść i zażądać swojej teczki, może też te dokumenty uzupełnić bądź usunąć coś, co jest niezgodne z prawdą. Ustawa o IPN nie daje natomiast szczególnych uprawnień dziennikarzom do wglądu w cudze teczki.

KONTRA
Prof. Andrzej Rzepliński, prawnik, Uniwersytet Warszawski, IPN
Po pięciu latach funkcjonowania ustawy, w której tworzeniu brałem udział, nie widzę powodów, by rozszerzyć dostęp do zasobów archiwalnych. Wystarczy, że posiadający status pokrzywdzonego mają takie prawo. Sądzę, że wszyscy pokrzywdzeni, którzy się tym interesowali, już takie wnioski złożyli. W wyroku Trybunału Konstytucyjnego dziwi mnie natomiast to, że wypowiedział się on w kwestii będącej właściwością sądów powszechnych, NSA i organów ustawodawczych. Trybunał nie powinien interpretować prawa ani stwarzać normy postępowania.

Wydanie: 44/2005

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy