Czy ograniczenie pracy dla emerytów zwiększy szanse absolwentów?

Czy ograniczenie pracy dla emerytów zwiększy szanse absolwentów?

PRO

Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ “Solidarność”
Mechanizm jest oczywisty, ubytek z jednej strony zwolni stanowiska dla starających się o pracę. Takie działanie mogłoby być przede wszystkim elementem polityki firm i przedsiębiorstw, ale zasadą powinna być naturalna wymiana kadry. Tego typu wymiana nie powinna następować w sposób wymuszony i sztywny, ale np. limit wynagrodzeń w pracy pozwalający na zachowanie emerytury powinien być wystarczającą barierą i dawać szanse młodym pracownikom.

KONTRA

Prof. Zdzisława Janowska, zarządzanie zasobami ludzkimi, posłanka SdPl
Nie zgadzam się, bo to przeczy naszym staraniom o podniesienie stanu zatrudnienia osób w wieku 50 plus i burzy wszystkie prowadzone projekty unijne, włącznie ze strategią lizbońską, która nakazuje podnieść wskaźnik zatrudnienia powyżej 50 lat. Taka próba może wywołać wielkie konflikty, a wcale nie zwolni miejsc dla młodzieży, ma jedynie przynieść oszczędności, podobnie jak liczy się na środki z prywatyzacji dobrze działających państwowych zakładów.

Wydanie: 39/2009

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy