Czy ojcowie są w Polsce dyskryminowani?

Czy ojcowie są w Polsce dyskryminowani?

Pro

Krzysztof Łapaj, przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca
Tak. Sądy dyskryminują, bo na 100% rozwodów w 97% dzieci są przyznawane kobietom, i nie robią tego ze względu na dobro dziecka, ale na dobro mamusi. Tymczasem badania wykazują, że te 3% dzieci wychowywane przez ojców wyrasta na ludzi bardziej zaradnych, bardziej śmiałych i lepiej dających sobie radę w życiu. Wychowywane tylko przez matkę radzą sobie dużo gorzej, gdyż kobiety są nadopiekuńcze. Starając się zrekompensować dziecku brak ojca, nieświadomie czynią mu krzywdę. Istnieje również dyskryminacja finansowa ojców, bo w przypadku rozwodu najczęściej sąd ustala wysokość alimentów na 500 zł, a jeśli mężczyzna jest na rencie, można mu zabrać prawie wszystko, zostawiając równowartość najniższej emerytury, czyli 274 zł.

Kontra

Agnieszka Sumińska, sędzia rodzinny Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
Ojcowie nie są dyskryminowani. Ustawa “Kodeks rodzinny i opiekuńczy” przyznaje ojcu takie same prawa jak matce, nikogo nie dyskryminuje. 28 kwietnia 2003 r. zapadł wyrok w Trybunale Konstytucyjnym, zgodnie z którym art. 84 kodeksu rodzinnego jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim wyłącza prawo mężczyzny będącego biologicznym ojcem dziecka do dochodzenia ustalenia ojcostwa. Wspomniane stanowisko trybunału jest wykładnią dla sądów, zobowiązuje też do niezwłocznej nowelizacji owego artykułu kodeksu. Takie ujęcie zagadnienia umocni pozycję ojca w kodeksie rodzinnym w zakresie ustalania pochodzenia dziecka, bo do tej pory tylko matka mogła dochodzić ojcostwa dziecka.

Wydanie: 26/2003

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy