Czy oświadczenia majątkowe sędziów i prokuratorów powinny być, zgodnie ze stanowiskiem NIK, jawne?

Czy oświadczenia majątkowe sędziów i prokuratorów powinny być, zgodnie ze stanowiskiem NIK, jawne?

PRO
Dariusz Zielecki, wicedyrektor departamentu administracji publicznej NIK
Tak. Najwyższa Izba Kontroli sporządziła wniosek, aby przepisy prawa o ochronie informacji zawartej w oświadczeniach majątkowych były jednakowe dla wszystkich podmiotów, tj. dla posłów, senatorów, radnych ale także sędziów i prokuratorów. Na razie sędziowie i prokuratorzy korzystają z klauzuli pozwalającej utajnić ich oświadczenia, co oznacza nierówność w traktowaniu. Innym aspektem tej sprawy jest odmowa dostępu do oświadczeń majątkowych kontrolerom NIK. Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że resort jest także za jawnością oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów.

KONTRA
Piotr Górecki, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Nie. Prawo nie przewiduje jawności oświadczeń majątkowych sędziów. To jest grupa zawodowa wymagająca ochrony, gdyż prowadzi nierzadko sprawy np. dotyczące przestępczości zorganizowanej, więc ujawnianie danych o majątku może być niebezpieczne dla nich i ich rodzin. Każdy sędzia poza formularzem podatkowym PIT składa do urzędu skarbowego także szczegółowe oświadczenie majątkowe, którego kopię wręcza się przewodniczącemu sądu apelacyjnego. Natomiast NIK nie ma uprawnień do kontroli sędziów. Do tej pory takie stanowisko popierał również resort sprawiedliwości.

 

Wydanie: 5/2006

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy