Czy państwa firma sporządziła raport środowiskowy?

Jacław Marcinek, szef Biura Ochrony Środowiska koncernu Polskie Huty Stali SA, Oddział w Krakowie – Huta im. Sendzimira
W prawie ekologicznym jest paragraf dający wojewodzie uprawnienia do żądania przeglądu ekologicznego w zakładzie, który nie spełnia wymaganych norm. U nas do tej pory były robione różne opracowania dotyczące wpływu huty na środowisko, na powietrze, glebę, wodę. Pełnego przeglądu ekologicznego nam jednak nie zlecono. Gdybyśmy szykowali jakąś dużą inwestycję, np. budowę walcowni, należałoby zrobić dokładny bilans wpływu tej inwestycji na środowisko, bo na tej podstawie wydaje się pozwolenie na budowę. W przypadku starego zakładu przeglądy robi się, jedynie gdy zachodzi podejrzenie, że nie kontroluje zanieczyszczeń.

Małgorzata Greszta, prezes Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Obecnie firmy coraz częściej rozważają swoją odpowiedzialność nie tylko w aspekcie zysku i tworzenia miejsc pracy, ale w szerszym kontekście odpowiedzialności za otoczenie, w którym funkcjonują. Na całym świecie coraz więcej firm publikuje raporty ekologiczne, w których przedstawiają wpływ na środowisko. Jest to wyrazem otwartości firmy na otoczenie i chęci wypełniania nie tylko obowiązków narzuconych przez administrację, ale kreowania standardów większej przejrzystości. Wpływa to oczywiście na wizerunek firmy, ale warto podkreślić, że samo przygotowanie raportu jest audytem procedur i efektów działania, a to już bezpośrednio może przekładać się na poprawę wyników i lepsze funkcjonowanie firmy na rynku.

Andrzej Krajczyński, prezes Zarządu Unitra-Unipro Sp. z o.o.
Obecnie nasze biuro projektowe nie zatrudnia na etacie specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, więc takie zadania zlecamy projektantom współpracującym z UNIPRO. Ostatnio np. robiliśmy projekt dużego zakładu utylizacji odpadów w Kutnie i tam odpowiedni specjaliści projektanci przygotowali tzw. operaty odnoszące się m.in. do ochrony przed hałasem, ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniami odpadami. Operaty, przygotowywane niezależnie, dołącza się do projektu, aby na tej podstawie otrzymać pozwolenie na budowę. Wytyczne wynikające z operatów otrzymuje projektant instalacji i jest zobowiązany przestrzegać ich w realizacji, stworzyć odpowiednie osłony, zamontować filtry itd.
Not BT

Wydanie: 28/2003

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy