Czy państwo powinno zapłacić posiadaczom przedwojennych obligacji państwowych?

Czy państwo powinno zapłacić posiadaczom przedwojennych obligacji państwowych?

PRO
Tomasz Górniak, prezes Stowarzyszenia Posiadaczy Przedwojennych Obligacji – Wierzycieli Skarbu Państwa
Powinno zapłacić, bo od zakończenia wojny te obligacje nigdy nie były spłacane. Emisja tych obligacji służyła różnych przedsięwzięciom, takim jak rozbudowa COP, budowa Gdyni, rozwój rolnictwa itd. Choć granice Rzeczypospolitej zostały przesunięte na Zachód, a straty wojenne szacuje się na 36%, nie widzę rozsądnego powodu, aby zobowiązań zaciągniętych u społeczeństwa nie spłacać. Przecież obecne państwo nie powinno stosować tutaj postanowień dekretów bierutowskich, kiedy obligacje te przeliczano bez parytetu: złotówkę za złotówkę, ale ich nie wypłacano. Może roszczenia amerykańskiego adwokata zwrócą uwagę na tę kwestię i Polska będzie mogła pokazać światu, że jest krajem przestrzegającym prawa własności.

KONTRA
Stanisław Stec, wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych (SLD)
Po tylu latach już naprawdę nie. Ile razy to biedne państwo ma odpowiadać za zmianę granic i to, co zostało zniszczone w czasie wojny i trudnych lat, z czego ma płacić za majątki zabużańskie, kiedy wszyscy mają jakieś roszczenia? Musimy dbać o Polaków dzisiaj, bo biednie żyją, a nie o spadkobierców, bo już nie ma właścicieli tych obligacji czy bonów. A ci, którzy są teraz w Stanach Zjednoczonych, na pewno nie żyją tak skromnie, jak ich rodacy w Polsce. Zresztą składanie pozwów w USA to nieporozumienie. Jeśli amerykański adwokat ma odwagę, niech złoży pozew przed polskim sądem. A sądy w Nowym Jorku czy Waszyngtonie niech się zajmą np. więźniami z Guantanamo, nie polskimi sprawami.

Wydanie: 26/2006

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy