Czy Polska źle traktuje uchodźców?

Czy Polska źle traktuje uchodźców?

PRO
Izabela Majewska, Centrum Pomocy Uchodźcom, Polska Akcja Humanitarna
Polska nie jest najlepszą opiekunką dla uchodźców. Nie wiem, z czego to wynika, czy ze skromnych możliwości, czy niechęci. Niestety nie ma u nas żadnego programu ustawiającego uchodźców od pierwszego dnia pobytu w naszym kraju aż do pełnej adaptacji społecznej i zawodowej. Praktycznie nie mogą liczyć na mieszkanie socjalne z opłaconymi świadczeniami, na przeprofilowanie zawodowe, na pomoc na rynku pracy. Program integracyjny trwa tylko 12 miesięcy, a w tym czasie trudno się nauczyć dobrze języka polskiego, nie mówiąc już o innych rzeczach. Okazuje się więc często, że ludzie, którzy w swych krajach zostawili wszystko, co mieli, tutaj trafiają na gorsze warunki.

KONTRA
Maciej Fagasiński, Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International
Nie można powiedzieć, że jest źle. Standardy obsługi uchodźców w Polsce nie odbiegają rażąco od innych krajów europejskich. W ostatnim czasie nastąpiła wyraźna poprawa. Jednak inaczej wygląda to w opinii samych zainteresowanych, którzy mają szereg zastrzeżeń. Najczęściej wymieniane niedostatki to ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej i pragnienie lepszej oferty edukacyjnej dla dzieci. Osoby przybywające do Polski ze Wschodu pragnęłyby także starać się o status uchodźcy w innym kraju, jednak przepisy unijne na to nie zezwalają. Wniosek o uzyskanie statusu uchodźcy można składać tylko w pierwszym kraju UE, do którego się przybyło.

Wydanie: 51-52/2009

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy