Czy powinno się prowadzić badania IQ wśród dzieci?

Czy powinno się prowadzić badania IQ wśród dzieci?

pro
Prof. Maria Jarosz, socjologia dzieci
Wydaje mi się, że powinno się badać IQ m.in. po to, aby wyłapywać najzdolniejsze, niezależnie od tego, z jakiego środowiska pochodzą. Warto pomóc najlepszym, jeśli są z uboższych rodzin. Badania, które prowadziłam po wojnie, pokazały, że w połowie lat 60. zmieniła się otwartość edukacji. Dziś wykształcenie zależy od tego, z jakiego środowiska dziecko pochodzi. Rodzą się nam całe zbiorowości dzieci wykluczonych, “źle urodzonych”.

kontra
Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Moim zdaniem nie, bo rozwój dziecka, jego osobowości, przebiega nierównomiernie. Naznaczanie dziecka jakimś ilorazem inteligencji byłoby krzywdzące dla jego rozwoju i psychiki. Jestem egalitarystą i uważam, że nie ma najmniejszego powodu, byśmy różnicowali społeczeństwo i wprowadzali daleko idące podziały w życie szkoły. Ona powinna dobrze wychowywać i kształcić, a nie już na pierwszym etapie życia stygmatyzować dzieci.

Wydanie: 37/2009

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy