Czy spadek zaufania do Kościoła katolickiego w Polsce jest tendencją trwałą?

Czy spadek zaufania do Kościoła katolickiego w Polsce jest tendencją trwałą?

PRO
Dr Rafał Chwedoruk, politolog, UW
Nie ulega wątpliwości, że w Polsce, jak w wielu innych krajach, w ramach globalizacji będą zachodziły procesy laicyzacji. Może nie tak spektakularne jak w Hiszpanii, gdzie w ciągu jednego pokolenia dokonała się prawdziwa rewolucja antyklerykalna wynikająca z długotrwałego powiązania hierarchii z hiszpańskim totalitaryzmem, ale np. na podobieństwo Irlandii. Sądzę, że ostatnie badania wpisują się w procesy laicyzacji zachodzące spontanicznie, na co polscy politycy nie mają większego wpływu. Nie wyobrażam sobie też powstania silnego ruchu antyklerykalnego.

KONTRA
Ks. dr Andrzej Luter, duszpasterz i kulturoznawca
Spadek zaufania do Kościoła może być wynikiem np. zaangażowania części duchownych w kampanię wyborczą w czasie wyborów prezydenckich, myślę, że w jeszcze większym wymiarze jest to konsekwencja wydarzeń wokół tzw. obrony krzyża. Wiele osób odbiera te wydarzenia jako upolitycznianie wiary i dystansuje się wobec samej instytucji Kościoła w wymiarze ludzkim, ale chyba w mniejszym stopniu dotyczy to wspólnoty czy wiary w Boga, choć często są to naczynia połączone. Przestrzegałbym jednak przed wyciąganiem pochopnych wniosków z badań, bo np. notowany wcześniej trend spadkowy powołań kapłańskich obecnie w wielu diecezjach zdecydowanie się odwrócił. Mówienie więc o trwałej tendencji wymaga dłuższej perspektywy czasowej.

Wydanie: 39/2010

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy