Czy wyrok w sprawie Biedronki wpłynie na zmianę stosunków pracy w hipermarketach?

Czy wyrok w sprawie Biedronki wpłynie na zmianę stosunków pracy w hipermarketach?

PRO

Anna Hintz, Główny Inspektor Pracy
Mam nadzieję, że ten jednostkowy wyrok sądu oraz wcześniejsze kontrole naszych inspektorów wpłyną na poprawę stosunków pracy a także wynagrodzenia pracowników w Biedronce i w innych sieciach sklepów. Kontrole przyniosły już efekt bezpośredni w postaci zakupu kilkudziesięciu wózków do transportu ciężkich towarów za 1,2 mln euro. Tam, gdzie nie można użyć wózków, zatrudniono dodatkowo 80 mężczyzn, opracowano też program komputerowy pozwalający na ewidencjonowanie czasu pracy, wreszcie uruchomiono specjalne numery telefonów pozostające w dyspozycji kierowników działów personalnych, pod które pracownicy mogą anonimowo zgłaszać dostrzeżone nieprawidłowości. W sumie na terenie całego kraju przeprowadzono w Biedronce w sposób skomasowany 229 kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Były to działania dokonywane nierzadko na wniosek pracowników i nagłaśniane przez media.

KONTRA

Andrzej Faliński, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (stowarzyszenia zrzeszającego hipermarkety)
Nie. Sprawa Biedronki została trochę politycznie napompowana przez \”Solidarność\”. Z badań przeprowadzanych przez Pentor wynika, iż płace o kilkanaście procent przewyższają średnią krajową w handlu. Ludzie zdobywają wiedzę i umiejętności, które podnoszą ich pozycję na rynku pracy, mają też jasno zarysowane ścieżki kariery. Uczą się np. umiejętności obsługi kasy, komputera, sporządzania raportów, obsługi magazynu, współpracy z menadżerem itd. Generalną zasadą działania firm jest legalizm, choć oczywiście wszędzie może się zdarzyć błąd, za który trzeba ponieść konsekwencje. Biznes jednak trzeba prowadzić przyzwoicie. Inwestuje się w ludzi, których generalnie na rynku brakuje, zatrudnia się w 60% kobiety, które stanowią gros bezrobotnych. Rotacja zatrudnienia z początkowych 30% rocznie spadła do 4,6%. Trzeba takie fakty przedstawiać obiektywnie.

Wydanie: 41/2004

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy