Dania nie karze za bluźnierstwo

Dania nie karze za bluźnierstwo

Chociaż konstytucja uznaje Kościół ewangelicko-luterański za narodowy, duński parlament złagodził prawo

Korespondencja z Kopenhagi

Od wielu miesięcy trwała w Danii dyskusja o zasadności zniesienia przepisów umożliwiających karanie za bluźnierstwo. Wydawało się, że temat lada moment umrze śmiercią naturalną, bo sprawy wiary i religii nikogo tam specjalnie nie interesują. Oczywiste było, że dotychczasowe, archaiczne – jak je określano – przepisy mogłyby zostać zastosowane jedynie w przypadku, gdyby obraza uczuć lub obiektu kultu dotyczyła coraz liczniejszej grupy tutejszych muzułmanów. A wymierzenie rodowitemu poddanemu Małgorzaty II kary za takie przewinienie bardzo bolałoby Duńską Partię Ludową (Dansk Folkeparti, DF), sytuującą się najbardziej na prawo na tutejszej scenie politycznej.

Paragraf służący prześladowaniu

Aż tu nagle 19 maja dziennik „Politiken” opublikował manifest międzynarodowej grupy intelektualistów, uczonych i dziennikarzy wzywających Danię do zniesienia zapisów o bluźnierstwie. Tekst zatytułowano „Znieście paragraf o bluźnierstwie”, a podtytuł brzmiał: „Zakaz bluźnierstwa stoi w sprzeczności z duńską tradycją wolnej, nieskrępowanej debaty i sytuuje Danię w grupie państw nieliberalnych”. Ilustracją był rysunek Philipa Ytournela przedstawiający publiczną toaletę, gdzie zdesperowany użytkownik przybytku pyta innych: „Czy ktoś ma trochę papieru?”. Widać przy tym, że w żadnej kabinie papieru nie ma, więc być może każdy posłuży się tym, co ma pod ręką…

W tekście przypomina się czytelnikom o sprawie z końca lutego br., kiedy to media poinformowały o rozpoczęciu śledztwa zmierzającego do ustalenia, czy Duńczyk, który w 2015 r. spalił w swoim ogrodzie Koran i zamieścił w internecie film dokumentujący ten czyn, może/powinien być skazany za obrazę uczuć religijnych. Faktycznie była to sprawa dość niezwykła, bo po raz pierwszy od roku 1971 duńskie sądy postanowiły wszcząć postępowanie z paragrafu o bluźnierstwie. Autorzy manifestu zwracali uwagę, że sama przymiarka do skazania w tej sprawie jest dowodem na cofanie się duńskiego wymiaru sprawiedliwości niemal o półwiecze. Przepisu pozwalającego skazywać za bluźnierstwo nie da się pogodzić z wolnością słowa czy prawem do swobodnej wypowiedzi. Jest on jednocześnie sprzeczny z zapisami mówiącymi o tym, że wszyscy są wobec prawa równi.

Manifest przywoływał również słowa Thorbjørna Jaglanda, sekretarza generalnego Rady Europy i przewodniczącego Komitetu Noblowskiego, który w kwietniu stwierdził, że bluźnierstwo nie powinno pociągać za sobą kary, gdyż wolność sumienia stanowi część prawa do swobody wypowiedzi. Przypominał też, że od roku 2014 Holandia, Norwegia, Islandia i Malta zniosły możliwość karania za bluźnierstwo. Od roku 1970 nie ma kary za bluźnierstwo w sąsiadującej z Danią Szwecji. Porównanie ze Szwecją i Norwegią zawsze jest dla tutejszej opinii publicznej bardzo ważnym argumentem. Dodatkowo zwracano uwagę, że utrzymywanie przez Danię przepisów pozwalających na karanie za bluźnierstwo ma reperkusje międzynarodowe, a także osłabia wysiłki innych krajów na rzecz zniesienia kar za tego rodzaju naruszanie prawa. Konsekwencje ponoszą zarówno wierzący, jak i niewierzący na całym świecie. W krajach takich jak Pakistan, Mauretania, Iran, Indonezja i Rosja przepisy dotyczące bluźnierstwa są wykorzystywane w walce z mniejszościami narodowymi oraz dysydentami politycznymi i religijnymi. Utrzymywanie przez kraje zachodnie – w tym Danię – przepisów o karaniu bluźnierstwa legitymizuje działania tych krajów.

Na zakończenie manifestu autorzy napisali: „Prawo dotyczące bluźnierstwa legitymizuje często przemoc i terror. W Pakistanie, Nigerii i Bangladeszu wolnomyśliciele, mniejszości religijne oraz ateiści są bezpardonowo atakowani i często mordowani przez ekstremistów. W świecie, w którym wolność wypowiedzi jest w odwrocie, a ekstremizm dziarsko prze do przodu, kraje demokratyczne muszą iść na czele walki o prawa człowieka i pokazywać, że niewykluczające innych, pluralistyczne i tolerancyjne społeczeństwa należy budować na prawie do wolności myślenia i wypowiadania swoich myśli, jak też prawie do wiary w to, w co chce się wierzyć. Zniesienie karalności za bluźnierstwo jest dowodem, że solidaryzujemy się z ofiarami stosowania tego prawa, a nie z tymi, którzy za pomocą tego rodzaju przepisów prześladują innych”.

W innych mediach także pojawiły się argumenty za usunięciem z duńskiego prawodawstwa zapisów dotyczących karania za bluźnierstwo. W trzeciej dekadzie maja w artykule „Bluźnierstwo w pięciu największych religiach świata” „Kristeligt Dagblad”, jedyny na Wyspach Duńskich dziennik o charakterze religijnym, przypomniał swój tekst z marca 2010 r., zilustrowany reprodukcją dość śmiałego obrazu „Kuszenie św. Antoniego”. Co ciekawe, dziennik ten, informując o zniesieniu przez Folketing (duński parlament) kary za bluźnierstwo, na nikogo nie pomstował, a tym bardziej nie wspomniał o „siejących spustoszenie demonach postępu”, ale zwracał uwagę m.in. na fakt, że o ile bluźnierstwo jest zakazane w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie, o tyle hinduizm i buddyzm nie mają z tym żadnego problemu. Informował też tutejszych chrześcijan, że słowo blasphemia oznaczało po grecku po prostu bagatelizowanie.

Kościół zapisany w konstytucji

Media, które dyskutowały o sensowności utrzymywania kary za bluźnierstwo, to oczywiście nie decydenci. Wydawało się więc, że temat ten po raz kolejny umrze śmiercią naturalną, gdyż przeciwko wypowiadała się i główna partia koalicji rządowej, liberalna Venstre, i największa partia opozycyjna – socjaldemokraci, którzy w 1973 r. samotnie podjęli walkę o zniesienie przepisów umożliwiających karanie za bluźnierstwo i przegrali ją. Aż tu nagle w końcu maja media poinformowały o radykalnej zmianie stanowiska Venstre, co automatycznie oznaczało, że parlament uchwali odpowiednie przepisy. Nastąpiło to 2 czerwca, mimo sprzeciwu socjaldemokratów obawiających się następstw nieograniczonej żadnymi sankcjami wolności wypowiedzi, a w istocie prowokacji przeciwko wyznawcom islamu, stanowiącym już ok. 10% mieszkańców Wysp Duńskich. Natomiast Bruno Jerup, rzecznik partii Lista Jedności (Enhedslisten), która była inicjatorem zniesienia karalności za bluźnierstwo, nie ukrywał zadowolenia, stwierdzając, że „w świetle dotychczasowego prawa, kosztem wolności wypowiedzi innych, religie zajmowały w sposób nieuzasadniony uprzywilejowaną pozycję”. „Uważamy, że wiara i religia to taki sam zbiór myśli i poglądów jak wszystkie inne, np. poglądy socjalistyczne czy humanistyczne, i tak samo jak każde inne mogą być poddawane krytyce niezgadzających się z nimi osób”, dodał. Przypomniał przy okazji, że jego partia zawsze opowiadała się za pełnym rozdziałem państwa i Kościoła. Jednak na to przyjdzie poddanym Małgorzaty II jeszcze trochę poczekać, gdyż duńska konstytucja mówi, że „Kościół ewangelicko-luterański jest duńskim Kościołem narodowym i jest popierany przez państwo”. A tutejsza ustawa zasadnicza zawiera takie zapisy uniemożliwiające jej psucie, że nawet gdyby jedna partia zdobyła 100% mandatów w Folketingu, i tak nie da rady obalić czy zmienić konstytucji. Tak przynajmniej się wydaje Duńczykom, którzy nie mieli dotąd do czynienia z nieoglądającymi się na prawo fanatykami.

Jak więc widać, „demony postępu” rozszalały się w Danii nie na żarty. O czym może świadczyć też fakt, że po raz ostatni wyrok z paragrafu o bluźnierstwie zapadł tu w roku 1938, kiedy skazano grupę nazistów za rozprowadzanie antysemickich ulotek. Z kolei w roku 1971 próbowano dobrać się do skóry piosenkarce i prowadzącym program w telewizji publicznej – za to, że na żywo wykonana została ballada apelująca, by urzędnicy pana B. nie włazili ludziom w ich sprawy. Ostatecznie uznano, że nie miała miejsca obraza żadnych uczuć ani jakiegokolwiek obiektu kultu. Wkrótce potem przetoczyła się przez Danię fala protestu przeciwko bluźnierczemu filmowi pokazującemu, jak Kościół – katolicki głównie, bo jednym z bohaterów był papież sybaryta i pedofil – zniszczył naukę Chrystusa. Ale tym razem sądy w ogóle nie zajęły się sprawą i kiedy ostatecznie film z wielkim opóźnieniem wszedł na ekrany na początku lat 90., przeszedł już prawie bez echa. Dostrzeżono w nim głównie wspaniałą rockandrollową muzykę, a reżyser Jens Jørgen Thorsen, znany tutejszy happener i prowokator, zmarł kilka lat później niemal zupełnie zapomniany. Poznałem go, oglądałem też wspomniany film („The Return”, tytuł duński „Jesus vender tilbage”). Była to tak znakomita drwina z tego, co w ciągu 2 tys. lat zrobiono z przesłaniem Jezusa, że jeszcze (albo zwłaszcza) w Polsce A.D. 2017 film ten w ogóle nie nadaje się do pokazania. Nie tyle ze względu na sposób pokazania zepsucia papieża i zdegenerowania biskupów czy kardynałów, ile z powodu ogólnoludzkiego przesłania i stawianych pytań.
Kilkanaście lat temu jeden z katolickich księży złożył doniesienie na sieć domów towarowych sprzedającą klapki z wizerunkiem Jezusa i Maryi, co mocno raziło uczucia duchownego. Argumentował, że gdyby na klapkach był Mahomet, sądy od razu zabrałyby się do dzieła. Na co odpowiedziano mu, że tym właśnie powinni się różnić mądrzy od pozostałych, że nie wszczynają awantury o w istocie nic nieznaczące drobiazgi. No i że nie było obowiązku kupowania klapek.

Sądy konsekwentnie odmawiały także wszczęcia postępowania o obrazę uczuć religijnych w sprawie znacznie poważniejszej, tzw. karykatur Mahometa. Przypomnijmy, że 17 września 2005 r. dziennik „Jyllands Posten” opublikował kilkanaście rysunków, które bynajmniej nie były karykaturami Mahometa, ale drwiły z tych, którzy powołując się na niego, uprawiają politykę i terror. Przez kilkanaście tygodni panowała wokół tych rysunków niemal całkowita cisza, ale gdy do boju ruszyli fanatycy, bardzo szybko zaczęły się regularne zamieszki i walki uliczne. Do końca lutego 2006 r. w ich następstwie zginęło co najmniej 136 osób, a Dania na wiele lat straciła dostęp do rynków niektórych krajów arabskich. Do dziś w ukryciu przebywa jeden z autorów nieszczęsnych rysunków, który kilka lat temu ledwie uszedł z życiem z rąk fanatyka.

Stoicki spokój biskupów

Co na to wszystko duński Kościół? W ostatnich dziesięcioleciach konsekwentnie potępiał i potępia wszelkie przejawy fanatyzmu. Ale przede wszystkim zachowuje stoicki spokój, o czym świadczy choćby fakt, że tutejsi hierarchowie nie pchają się do mediów ze swoimi ocenami tak ważnego przecież dla tej instytucji wydarzenia. Nikt też nie powołuje się na ich opinie w Folketingu. Głosu nie zabrała także głowa tutejszego Kościoła, królowa Małgorzata II. A gdy w końcu dziennikarze „Kristeligt Dagblad” dotarli do bp. Steena Skovsgaarda z wysp Lolland-Falster, ten przyparty do muru stwierdził, że „społeczeństwo z pewnością nie rozpadnie się od tego, że zniesiona zostaje kara za bluźnierstwo”. „Jestem przekonany, że zniesienie kary za bluźnierstwo nie robi jakiejś wielkiej różnicy. I nie uważam za swoje zadanie walki ani o zachowanie tego prawa, ani o jego zniesienie”, uzupełnił. Na koniec zauważył trzeźwo: „Nie wydaje mi się, że zniesienie kary za bluźnierstwo coś zmieni w naszym codziennym życiu. Nie było z tym problemów dotychczas i nie wyobrażam sobie, że tylko dlatego, że będzie to teraz niekaralne, nagle zapłoną stosy z Koranem lub Bibliami”.

Wygląda na to, że biskup ma rację. Po dwóch tygodniach wolności krytykowania religii, ich przejawów oraz kapłanów i wyznawców nie zanotowano ani jednego przypadku tzw. obrazy uczuć religijnych ani wystąpień przeciwko obiektom kultu. Chociaż gdy przy jakiejś okazji Duńczycy sobie pofolgują, niewykluczone, że dojdzie do głupich odzywek lub profanacji miejsc kultu. Na szczęście tutejsze prawodawstwo nie przewiduje kary za głupotę, chociaż oczywiście każdy urażony będzie mógł wszcząć proces z powództwa cywilnego. Tylko że wtedy obowiązuje zasada „przegrany płaci”. Co z pewnością wpłynie trzeźwiąco na obrażalskich.

Wydanie: 26/2017

Kategorie: Świat

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy