Na studia z “Przeglądem”

Na studia z “Przeglądem”

Student przegrał z uczelnią

Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił pozew studenta politologii Wyższej Szkoły Warszawskiej, który domagał się zwrotu pieniędzy za rok nauki, nieukończony z winy szkoły. Filip Gieleciński w październiku 2003 r. zaczął studia na politologii w Wyższej Szkole Warszawskiej. Zapłacił z góry 3 tys. zł za rok nauki. Jednak już po kilku tygodniach minister edukacji cofnął szkole uprawnienia do kształcenia na tym kierunku.
Student (podobnie jak prawie 400 innych osób) znalazł się na bruku. Przekonywał, że szkoła ukryła przed nim negatywną ocenę wystawioną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Dlatego domagał się zwrotu wpłaconej sumy. Sąd jednak odrzucił pozew. Uznał, że uczelnia nie musi zwracać całego czesnego, bo zanim minister rozwiązał kierunek, odbyły się jeszcze lektoraty z języków obcych, zajęcia z informatyki i kilka wykładów. Szkoła podpisała też porozumienie z innymi uczelniami, żeby studenci mogli się dalej uczyć. Mimo to Filip Gieleciński chce się odwoływać od tej decyzji.

Własny biznes po studiach
„Aktywni zajdą dalej” – pod tym hasłem rozpoczyna się 29 sierpnia Akademia Umiejętności Młodego Biznesmena w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. To cykl bezpłatnych warsztatów poświęconych zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej przez uczniów szkół średnich, studentów i absolwentów. Organizatorem jest uczelniane biuro karier. Warsztaty odbędą się w małych grupach, a w ostatnim dniu szkolenia uczestnicy wezmą udział w teście predyspozycji zawodowych, który następnie skomentuje psycholog. Zajęcia są bezpłatne. Zapisy przyjmowane są w Biurze Karier WSB, w godzinach 9-15, tel. (0-58) 320-33-74. Więcej informacji na stronie: www.wsb.gda.pl

Konkurs dla byłych Erasmusów
Studenci, którzy w roku akademickim 2003/2004 lub 2004/2005 studiowali za granicą w ramach programu Socrates-Erasmus, mogą wziąć udział w konkursie, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu SOCRATES-Erasmus. Wystarczy napisać esej lub opowiadanie,
liczące nie więcej niż 2,5 tys. znaków na temat: „Program Erasmus szansą na lepsze wykształcenie i przygotowanie do dorosłego życia”. Prace należy przesyłać e-mailem na adres: erasmus@socrates.org.pl do 30 sierpnia 2005 r. Jedna osoba może przysłać jedną pracę. Można ją zilustrować zdjęciem, najlepiej wykonanym aparatem cyfrowym. Plik zawierający opowiadanie powinien być zachowany jako „imię nazwisko_konkurs.doc”. Wyniki zostaną ogłoszone w listopadzie. Najlepsze prace będą wydane w formie publikacji rozpowszechnianej w szkołach ponadgimnazjalnych, wyższych i organizacjach pracodawców.

Studia na Camerimage
Jeżeli jesteś studentem szkoły artystycznej lub filmowej, możesz stać się twórcą traileru Festiwalu Filmowego Camerimage 2005! Biuro Organizacyjne XIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage 2005 ogłosiło konkurs na czołówkę festiwalu. Propozycje należy składać w formie taśmy 35 mm lub Beta SP w terminie do 30 września w Biurze Festiwalowym Camerimage w Fundacji Tumult, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń. Czołówka może być zrealizowana w dowolnej technice. Czas trwania – maksymalnie do 55 sek. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.camerimage.pl.

liczba tygodnia
244 tysiące studentów skorzystało z systemu kredytów studenckich w ciągu sześciu lat trwania tego programu. Takie informacje od banków zebrało Ministerstwo Edukacji. Wśród kredytobiorców przeważają studenci studiów dziennych – 68,7% (w ubiegłym roku – 67%). Studenci studiów wieczorowych i zaocznych stanowią 31,3% (w ubiegłym roku – 33%).

Wydanie: 34/2005

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy