Działania wielokierunkowe

Działania wielokierunkowe

PRZEGLĄD WARSZAWSKI

Sama kogeneracja nie jest remedium na wszystkie środowiskowe bolączki

Firmy z branży ciepłowniczej w całym kraju, takie jak Dalkia, E.ON edis czy Stadtwerke Lipsk, starają się zminimalizować swój wpływ na środowisko. Również Vattenfall nieustannie pracuje nad poprawą efektywności i instalacją nowych urządzeń oczyszczających gazy emitowane do atmosfery.

Dwutlenek siarki

Podstawowym urządzeniem służącym do zmniejszania jego ilości w emitowanych do atmosfery spalinach jest instalacja do mokrego odsiarczania spalin, np. taka jak montowana obecnie w EC Siekierki. Docelowo ma ona zmniejszyć roczną emisję dwutlenku siarki z tego zakładu o 8 tys. ton, co stanowi spadek o 50% w stosunku do stanu obecnego.
Spaliny z kotłów przepuszcza się przez absorbery, w których zrasza się je cieczą płuczącą – mleczkiem wapiennym zawierającym węglan wapnia. W efekcie dwutlenek siarki rozpuszcza się w wodzie, a następnie reaguje z węglanem wapnia. Produktem reakcji jest zawiesina gipsu, który po odwodnieniu daje gips syntetyczny, wykorzystywany w przemyśle budowlanym.

Dwutlenek azotu

Ponieważ w Polsce od 2016 r. zaczną obowiązywać bardziej restrykcyjne normy emisji tlenku azotu, Vattenfall na lata 2011-2013 zaplanował budowę w EC Siekierki pierwszej w Polsce instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej redukcji katalitycznej. Pozwoli ona na zmniejszenie emisji gazu z tego zakładu o 2100 ton, tzn. o 30% w stosunku do stanu obecnego.
Metoda polega na wtrysku do spalin wody amoniakalnej. Pod wpływem katalizatora dwutlenek azotu zamienia się w azot cząsteczkowy i parę wodną. Azot cząsteczkowy stanowi 70% ziemskiej atmosfery i jest zupełnie nieszkodliwy.
Dodatkowo emisję obydwu gazów można zmniejszyć, wykorzystując tzw. kotły fluidalne. Dwa takie urządzenia znajdują się w EC Żerań.
W kotłach fluidalnych paliwo jest spalane w temperaturze 860 stopni Celsjusza, co samo w sobie ogranicza ilość powstającego dwutlenku azotu o 80%. Dodatkowo do paleniska dodaje się sorbent w postaci zmielonego kamienia wapiennego, który wiąże siarkę z paliwa, nie dopuszczając do jej utlenienia.

Pyły

Standardową metodą wyłapywania ze spalin pyłów wykorzystywaną przez Vattenfall są elektrofiltry. W latach 2003-2007 firma wymieniła 18 takich urządzeń w EC Siekierki, EC Żerań i C Kawęczyn. Urządzenia najnowszej generacji wyłapują 99,8% pyłów powstałych ze spalonego węgla.

Gospodarka odpadami

Każdy proces spalania pozostawia po sobie produkty uboczne – popiół i żużel. Obok elektrowni zazwyczaj wyrastają hałdy popiołów, z którymi nie ma co zrobić. Tymczasem warto je zagospodarować.
100% tych odpadów Vattenfall przekazuje do dalszego zagospodarowania podmiotom zewnętrznym. Wykorzystuje się je przy produkcji materiałów budowlanych, takich jak cement, beton, kostki brukowe itp. Na terenie Ciepłowni Kawęczyn oraz na terenie składowiska “Myśliborska” znajdują się instalacje umożliwiające produkcję mieszanek drogowych wykorzystywanych do budowy nasypów trasy mostu Północnego.
Vattenfall jest właścicielem dwóch składowisk popiołów, jednak od kilku lat są one wykorzystywane tylko jako czasowe magazyny popiołów w okresie zimowym. Uruchomiono proces zamknięcia składowiska “Myśliborska”, natomiast składowisko “Zawady” jest w przeważającej części zrekultywowane.

————————————

Akumulator ciepła
Co zrobić, jeśli się wyprodukowało za dużo ciepła? Szkoda byłoby je zmarnować w sytuacji, kiedy zapotrzebowanie jest mniejsze, niż przewidywaliśmy. Lepiej je zmagazynować i wykorzystać, kiedy zajdzie potrzeba.
W 2009 r. EC Siekierki, nakładem 50 mln zł, została wyposażona w odpowiedni zbiornik. 30 tys. m sześc. wody, które mieści akumulator, niesie ze sobą pojemność cieplną 1600 MWh, czyli tyle, ile potrzeba do ogrzania 25 tys. mieszkań przez całą dobę.

Wkładka “Przegląd Warszawski”
została przygotowana przy współpracy z Vattenfall Heat Poland SA

Wydanie: 45/2010

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy