Na studia z “Przeglądem”

Na studia z “Przeglądem”

Konkurs na pracę magisterską
6 tys. zł to nagroda główna w III ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problematyki osób niepełnosprawnych. Całość organizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do konkursu mogą przystępować absolwenci wszystkich uczelni mających siedzibę w Polsce, a zgłaszać można prace obronione w roku akademickim 2003/2004 oraz 2004/2005, podejmujące problematykę życia osób niepełnosprawnych.
Oprócz nagrody głównej przewidziano 4 tys. zł za drugie miejsce, a za trzecie 2 tys. zł. Dodatkową nagrodą dla laureatów jest możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu w PFRON. Termin zgłaszania prac na konkurs mija 15 sierpnia 2005 r. Zgłoszenia przyjmuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dział Komunikacji Społecznej, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem “Otwarte Drzwi”. Informacje również na stronie: www.pfron.org.pl.

Przerwa dla muezina
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie uruchomiła System Opieki Modlitewnej. Dzięki niemu studenci wyznania innego niż katolickie mogą liczyć na ułatwienia w wywiązywaniu się z religijnych obowiązków. Na przykład muzułmanie mają dopasowany grafik zajęć do pór dnia, w których powinni się modlić. A w każdym budynku uczelni są wydzielone specjalne pomieszczenia przeznaczone na modlitwę. Pomysł powstania takiego systemu pojawił się, kiedy okazało się, że studenci innych wyznań z powodu zajęć na uczelni mają problemy z wypełnianiem powinności religijnych.

Dietetyk na całe życie
Dr hab. Krystyna Gutkowska, profesor SGGW, dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka można sobie wybrać ciekawą i bardzo przyszłościową specjalizację – dietetykę. Obejmuje ona wszelkie możliwe działania w zakresie zapobiegania chorobom metabolicznym poprzez właściwe żywienie. Specjalizacja daje wiedzę praktyczną, jak postępować w różnych stanach chorobowych, jakie dobierać sposoby odżywiania. Student uczy się profilaktyki żywieniowej, poznaje preparaty dietetyczne, ale także procesy fizjologiczne. W Polsce dopiero zaczyna się mówić na te tematy. Absolwent studiów otrzymuje dyplom magistra inżyniera lub inżyniera w zakresie żywienia człowieka ze specjalnością dietetyka. Studia łączą nauki konsumenckie i medyczne, pozwalają poznać preferencje i zwyczaje żywieniowe, gdzie i jak jemy, psychologię, socjologię jedzenia, a także zagadnienia ekonomiczne. Studia są przyjemne, rozwijające, bardzo bliskie człowiekowi. Wydział dysponuje nowym budynkiem, mamy też bardzo dobre, unikatowe w skali kraju wyposażenie laboratoryjne.

LICZBA TYGODNIA
20 kandydatów na jedno miejsce! Takie absolutne rekordy bije psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Skąd taka popularność? Władze uczelni tłumaczą ją na dwa sposoby. Po pierwsze, pojawia się coraz więcej możliwości pracy dla absolwentów tego kierunku. Psychologia społeczna staje się niezbędna w marketingu czy doradztwie. A po drugie, to prawdopodobnie jedyny rok, kiedy uczelnia rekrutuje przyszłych studentów tylko na podstawie świadectw maturalnych.

 

Wydanie: 28/2005

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy