Eko – informacje

– Drewno i przemysł drzewny ma być dalej podstawą rozwoju samorządów Puszczy Białowieskiej – uznali radni powiatu hajnowskiego w strategii rozwoju powiatu do 2015 roku. Ministerstwo Środowiska chce tymczasem od początku stycznia 2001 roku powiększyć Białowieski Park Narodowy na cały polski obszar puszczy.

– Deputowani do Parlamentu Europejskiego protestują przeciw wznoszeniu zapór na Wiśle i Odrze. Do Komisji Europejskiej napływają nowe interpelacje, alarmujące przed szkodami, jakie budowy te wyrządzą środowisku naturalnemu. Akcję zapoczątkował socjalistyczny deputowany z Danii, Torben Lund, który zażądał od Komisji, by ustosunkowała się do planów wzniesienia tamy w Nieszawie na Wiśle. W przekazanej odpowiedzi komisarz UE ds. środowiska, Margot Wallstroem, wyraziła “zaniepokojenie” konsekwencjami budowy zapory. Według Komisji, państwa aspirujące do Unii powinny kierować się unijną dyrektywą o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko. “Wobec decyzji polskich władz o rozpoczęciu budowy zapór komisarz wystosował prośbę do ministra środowiska o dostarczenie szczegółów technicznych zapór. (…) Komisja będzie bacznie obserwować dalsze poczynania (polskiego rządu)” – głosi stanowisko organu wykonawczego Unii Europejskiej.

– Wkrótce wody Wielkich Jezior Mazurskich będą czystsze, a to za sprawą nowo otwartej oczyszczalni ścieków. Najnowocześniejszy w tym regionie obiekt wybudowano nad jeziorem Śniardwy. Oczyszczalnia, która znajduje się na Półwyspie Popielnieńskim, zbiera w czasie sezonu turystycznego ścieki z ośrodków wczasowych leżących nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi: Śniardwy, Warnołty, Mikołajskie i Bełdany. Jest w stanie przerobić w ciągu doby od 120 do 150 metrów sześciennych ścieków. Przez cały rok do oczyszczalni trafiają ścieki ze wsi Warnowo i Wierzba, z osiedla mieszkaniowego w Popielnie oraz ze stacji badawczej PAN w Popielnie. Nowa oczyszczalnia ma trzystopniową technologię oczyszczania ścieków: biologiczną, mechaniczną i chemiczną. Dodatkowy filtr piaskowy powoduje wytrącanie nadwyżek fosforu, którego nadmiar może powodować degradację zbiornika. Obiekt w Popielnie został wybudowany wyłącznie dzięki dotacjom w wysokości 1 mln 900 tys. zł. Pieniądze przekazały: Eko-Fundusz, Komitet Badań Naukowych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Polska Akademia Nauk.

– Aktywiści z organizacji Greenpeace wtargnęli na pokład statku cumującego w porcie Sydney i przykuli się do kontenera, którym wywożone są radioaktywne odpady z jedynego reaktora w tym mieście. Obrońcy środowiska naturalnego chcieli w ten sposób zaprotestować przeciwko planom australijskiego rządu, który zamierza zastąpić mały reaktor, przeznaczony do badań naukowych, nowym. Przeciwko wymianie reaktora protestują także mieszkańcy osiedli. Demonstrację aktywistów Greenpeace’u zakończyła policja po czterech godzinach, odkuwając ich od kontenera.

Wydanie: 50/2000

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy