ekoinformacje

– WWF Polska, Światowy Fundusz na rzecz Przyrody oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) alarmują, że wybrany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Środowiska wariant przebiegu międzynarodowej drogi ekspresowej Via Baltica zagraża najcenniejszym przyrodniczo obszarom Podlasia. Zdaniem ekologów, realizacja trasy Via Baltica, łączącej przejście graniczne w Budzisku z Warszawą przez Białystok, będzie miała katastrofalny wpływ na unikatowe przyrodniczo obszary doliny Biebrzy, lasów Puszczy Augustowskiej i Knyszyńskiej oraz bagiennej doliny Narwi. Planowana inwestycja zagraża aż czterem ostojom ptaków o randze międzynarodowej i wielu siedliskom przyrodniczym.

– Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra” zaprasza do 31 marca na pokonkursową wystawę Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2002. Obejrzeć można rekordową w porównaniu z latami ubiegłymi liczbę zdjęć. Zaprezentowano bowiem 150 najciekawszych prac spośród 1,3 tys. nadesłanych. Uwieczniono na nich barwne rośliny oraz zwierzęta uchwycone w ciekawych sytuacjach. Wszystkie fotografie reprezentują bardzo wysoki poziom. Wystawę można zwiedzać w holu Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Fredry 10.

– W Mazurskim Parku Krajobrazowym, jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce, ma powstać nawodna tzw. szuwarowa stacja benzynowa na jeziorze Bełdany koło Rucianego-Nidy. Zdaniem przeciwników inwestycji, jej realizacja oznacza wzrost hałasu, nasilenie ruchu motorówek i większe zagrożenie dla krystalicznych dotychczas wód jeziora. Burmistrz Rucianego-Nidy zapewnia, że stacja nie będzie zanieczyszczać środowiska. Dyrekcja MPK nie jest o tym przekonana.

– Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza na konferencję “GMO – poznajmy swoje poglądy”, która odbędzie się w hotelu Sheraton w Warszawie w dniach 11-12 kwietnia 2003 r. Tematem obrad będą polityczne, etyczne, ekonomiczne i społeczne aspekty użytkowania i uwalniania genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO). Więcej informacji: www.ine-isd.org.pl.

 

Wydanie: 13/2003

Kategorie: Ekologia

Komentarze

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy