Eko-informacje

– Warszawskie Centrum Informacji o Środowisku Programu na rzecz Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP/GRID) ma już 10 lat. Jest jednym z 14 tego typu ośrodków na świecie. Zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem w czytelnej formie danych o środowisku z terenu Polski, krajów Europy Środkowowschodniej i Morza Bałtyckiego. W ciągu 10 lat zrealizowało ok. 100 projektów i raportów o stanie środowiska, badań środowiska przyrodniczego, analiz i multimedialnych prezentacji danych, opracowań kartograficznych, baz danych o środowisku oraz projektów edukacyjnych. Sztandarowym projektem GRID Warszawa jest multimedialny, elektroniczny atlas środowiska Polski, zawierający prawie wszystkie dane dotyczące stanu środowiska w kraju. GRID jest również współautorem raportu o transgranicznym przemieszczaniu niebezpiecznych odpadów w Europie Środkowowschodniej. Obecnie przygotowywany jest szczegółowy plan ochrony Parku Narodowego “Bory Tucholskie” w formie relacyjnej bazy danych pozwalającej decydować o zarządzaniu parkiem.
GRID Warszawa jest zakładem przy Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Utrzymuje się z własnych projektów i nie korzysta z dotacji państwowych.

– Paweł Śliwa z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody “Salamandra” otrzymał w konkursie ekologicznym organizowanym przez niemiecki koncern farmaceutyczny główną nagrodę za program ochrony pustułki w okolicach Poznania. Celem projektu jest powstrzymanie spadku liczebności pustułek i odtworzenie populacji tych ptaków w Poznaniu i Wielkopolsce. W ramach programu w maju zawieszono w Poznaniu i okolicach 55 drewnianych skrzynek, w których mogą gnieździć się pustułki. Alpiniści zawieszali je m.in. na kilkunastopiętrowych blokach mieszkalnych na poznańskich osiedlach Bolesława Śmiałego i Orła Białego, na elewatorze zbożowym oraz kominie elektrociepłowni. Pustułka jest jednym z najmniejszych ptaków drapieżnych w Polsce. Jak podają przyrodnicy z “Salamandry”, jeszcze w latach 60. była najliczniejszym skrzydlatym drapieżnikiem gniazdującym w naszym kraju. Od początku lat 80. jej populacja zmniejsza się. Na znacznym obszarze Polski jest bardzo rzadkim ptakiem.

– Jednym z czynników niszczenia raf koralowych są ścieki komunalne oraz ze stoczni i rafinerii. Za jedną z głównych przyczyn uważano dotąd ocieplenie, które zmieniając temperaturę, a także warunki w morzach i oceanach, przyspiesza destrukcję raf. Przedostawanie się do wód bakterii i związków zawartych w ściekach powoduje, że koralowce łatwo poddają się działaniu bakterii chorobotwórczych. Objawem wywoływanej przez bakterie choroby jest ciemnienie, a w konsekwencji obumieranie rafy koralowej.

Wydanie: 48/2001

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy