Eko-informacje

– Prawie 1,2 tys. budek lęgowych dla sowy płomykówki ma wkrótce znaleźć się w polskich kościołach. Rusza największy w Europie program aktywnej ochrony tych ptaków, które upodobały sobie kościelne wieże, dzwonnice i gzymsy. W kościołach mieszka 80-90% ich populacji w Polsce, szacowanej na ok. 3-4 tys. par. Płomykówka to ptak nocy, niewiele większy od gołębia. Nie buduje gniazd, osiedlając się na występach murów, belkach i gzymsach. Prowadzi skryty tryb życia, dlatego gospodarze miejsc, gdzie mieszka, często nawet nie wiedzą o jej istnieniu. Zdradza ją skrzeczący głos. Gdy dochodzi ze strychu, bywa kojarzony ze straszeniem przez duchy.
Budki, które przyrodnicy zamontują w kościołach, mają specjalną konstrukcję – z przegrodami i korytarzami, dzięki którym sowy będą bezpieczne, bo nie sforsuje ich kuna. Taka konstrukcja zniechęci też do osiedlenia się w nich gołębie czy kawki. Domki mają ok. metra długości, po pół metra szerokości i wysokości.

– Sudety, Karpaty i Kaukaz obejmie Międzynarodowa Sieć Naukowa “Monitoring Ekologiczny Terenów Górskich”. Z inicjatywy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL, we współpracy z kilkunastoma placówkami naukowymi z Polski, Ukrainy i Rosji, powstaje system stałego monitoringu stanu ekologicznego terenów górskich szczególnie zagrożonych w wyniku działalności człowieka, jak i przez czynniki przyrodnicze – powodzie, erozję i wiatrołomy. W pierwszej kolejności monitoring obejmie: w Polsce – Sudety i Bieszczady, karpackie pasma Gorgany i Czarnohora na Ukrainie oraz wybrane fragmenty na Kaukazie. W 2003 r. planuje się rozszerzenie sieci na niemiecką część Sudetów i Góry Łużyckie oraz Tatry w Polsce. W 2004 r. powinny dojść jeszcze hiszpańskie Pireneje i Ural.

– Największemu miejskiemu parkowi w Polsce – Wojewódzkiemu Parkowi Kultury i Wypoczynku (WPKiW) w Chorzowie – może grozić likwidacja. W projekcie budżetu państwa na przyszły rok nie przewidziano dla niego dotacji. Funkcjonowanie parku w 2000 r. kosztowało 18,7 mln zł, a przychody wyniosły 18,6 mln zł, w tym 10 mln zł dotacji. W tym roku dotacja wynosi 9,9 mln zł, a zaplanowany koszt działania parku – 14,4 mln zł. Jeszcze kilka lat temu dotacja w 80% pokrywała koszty funkcjonowania parku, obecnie tylko w ponad 50%. Na przyszły rok przedstawiciele WPKiW wnioskowali o dotację w wysokości ponad 14 mln zł. Na “przetrwanie” wystarczy 10,5 mln zł.
Decyzja o budowie chorzowskiego parku zapadła w 1951 r. Zajmuje powierzchnię 620 ha, ma 80 km ścieżek. Rośnie w nim 600 tys. drzew i milion krzewów. Na tym terenie działają m.in. Śląski Ogród Zoologiczny i Planetarium – najstarsze i jedno z trzech działających w Polsce – rosarium i skate park.

Wydanie: 44/2001

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy