Eko-informacje

Butelka z kukurydzy – ekologiczna rewolucja
Pierwsza w historii butelka, która ulega w środowisku szybkiemu rozkładowi, trafiła do sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Jest wyprodukowana z kukurydzy i rozkłada się w przydomowym kompoście w ciągu zaledwie kilku miesięcy.
Rozkład tradycyjnej plastikowej butelki – w zależności od użytych do jej produkcji materiałów – może trwać od 500 do nawet 1000 lat.

Zwierzęta w klimatycznej pułapce
Według najnowszego raportu przygotowanego na zlecenie WWF, jeśli nie zahamujemy zmian klimatu, wkrótce może nastąpić masowe wymieranie ogromnej liczby gatunków. Szczególnie zagrożone są Andy, Amazonia, południowo-zachodnia Australia oraz Cape Floristic w Afryce Południowej, zamieszkane przez unikalne gatunki, np. żółwia geometrycznego, zebrę górską, antylopę blesbok, nosorożca czarnego czy mrówkożera workowatego. Ze względu na położenie geograficzne, zwierzęta te nie są w stanie migrować w poszukiwaniu nowych rejonów do zasiedlenia. Znalazły się w śmiertelnej pułapce.

Chroń klimat, wybieraj kolej!
Jednym ze sposobów zapobiegania zmianom klimatycznym jest ograniczenie transportu kołowego. Najbardziej ekologiczna jest kolej, dlatego Zieloni apelują o przerzucenie transportu tranzytowego na linie kolejowe. Ograniczyłoby to nie tylko emisję szkodliwych substancji do atmosfery, ale też uczyniło drogi bezpieczniejszymi. Dodatkowo przyniosłoby to korzyści gospodarcze. Konferencję zorganizowały: Zielone Mazowsze, Zarząd Stołeczny Ligi Ochrony Przyrody oraz Spółka PKP Intercity.

Wydanie: 2006, 23/2006

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy