Eko-informacje

– Z raportu Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że aż 30% mieszkańców UE cierpi z powodu nadmiernego hałasu, którego przyczyną są samochody. Specjaliści pracujący w Światowej Organizacji Zdrowia stwierdzają, że liczba ludzi tracących życie z powodu nadmiernej ilości spalin samochodowych wyraźnie przekracza liczbę ofiar ginących w wypadkach drogowych. Dlatego 22 września w krajach unijnych organizowany jest Dzień bez Samochodu. W Polsce koordynatorem akcji Dzień bez Samochodu jest Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych z siedzibą w Białymstoku.
– Ponad 8,5 tys. ha ma nowy rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. Nie jest to zwarty obszar, składa się na niego kilkanaście terenów w gminach Białowieża, Hajnówka, Narewka, Narew i Dubicze Cerkiewne. Z decyzji ministra środowiska o utworzeniu rezerwatu nie są zadowoleni samorządowcy, gdyż w ten sposób zmniejszą się wpływy z podatków leśnych do gminnych budżetów.
– W kalifornijskim zoo urodziły się małe pandy (mamą jest samica Bai Yun, natomiast istnieją wątpliwości co do ojcostwa). To bardzo dobra wiadomość, bowiem panda olbrzymia jest gatunkiem zagrożonym. Na wolności żyje ich tylko tysiąc, w ogrodach zoologicznych ponad 150.
– „Przemycanie zwierząt to ich maltretowanie i śmierć”, to główne hasło rozpoczętej w Warszawie kampanii „Nie kupuj zwierząt z przemytu”, organizowanej przez Światowy Fundusz na rzecz Przyrody. Kampania, której celem jest ograniczenie nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem, potrwa rok i będzie prowadzona w całym kraju.
– Organizacja World Wide Fund for Nature protestuje przeciwko zabijaniu hipopotamów w Kongu. W ostatnich 30 latach populacja tych zwierząt zmniejszyła się o 95% i z 29 tys. spadła do 1,3 tys.
– W Praslitach koło Olsztyna przyszły na świat… jaskółki. Jeśli rodzice nie porzucą małych, a wrzesień będzie ciepły, to są szanse, że pisklęta przeżyją. Jednak będą słabsze od tych, które urodziły się w terminie, czyli w maju, i mogą nie dolecieć do Afryki.


Nieekologicznie na gazie

– Samochody napędzane gazem ziemnym emitują podobne ilości gazów cieplarnianych jak najnowsze modele pojazdów z tradycyjnymi silnikami, informuje wrześniowy numer „Aury. Ochrony Środowiska”, powołując się na brytyjski raport. Producenci samochodów napędzanych gazem zapewniali, że jest on niezwykle przyjazny dla środowiska. Chodzi oczywiście o pieniądze, bowiem gaz ziemny jako paliwo czystsze ekologicznie obłożony został niższą akcyzą. Skoro trują tak samo, dlaczego płacą mniej?

– Niezwykły, baśniowy krajobraz Gór Stołowych jest największą wartością parku narodowego. Są to najbardziej nietypowe góry w Polsce. Procesy górotwórcze 70 mln lat temu nie spowodowały ich wypiętrzenia, lecz spękanie. W spękania wpłynęły rzeki i rozpoczęła się wielka erozja skał. W jej wyniku dzisiejsze Góry Stołowe to szereg masywów o stromych ścianach i płaskich wierzchołkach. We wrześniowym numerze „Łowca Polskiego” znajdziemy charakterystykę tych pięknych gór, ich fauny i flory, nacieszymy też oczy wspaniałymi widokami.

– Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody woj. śląskiego negatywnie zaopiniowała projekt budowy kolejki linowej na Wielką Raczę (Żywiecki Park Krajobrazowy). W uchwale podkreślono wysokie walory przyrodnicze gruntów proponowanych do wylesienia w związku z planowaną inwestycją. Na tych obszarach znajdują się siedliska i ostoje rzadkich zwierząt. Realizacja inwestycji zwiększyłaby erozję, przyczyniłaby się do powstania stref osuwiskowych i zakłóciłaby gospodarkę wodną („Przyroda Polska” 8/03).
ELŻ


Wkładka „Ekologia i Przegląd” powstaje dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wydanie: 38/2003

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy