Eko-informacje

-Waszyngtoński Worldwatch Institute ostrzega, ze boom go­spodarczy w USA i innych krajach wysoko rozwiniętych przesłania świadomość zagrożeń dla środowiska naturalnego naszej planety. Jako główne zagrożenia ekologiczne instytut wymienia: kurczącą się powierzchnię lasów, erozję gruntów uprawnych, zmniejszające się zasoby ryb w morzach i oceanach, wymieranie gatunków fauny, niszczenie raf koralowych, a także ocieplanie się klimatu. Zafascynowani rozwojem informacyjnych sektorów gospodarki, które stworzyły miliony no­wych miejsc pracy zdajemy się gubić z pola widzenia pogarszające się zdrowie Ziemi. Błędem byłoby mylić energię świata wirtualnego z coraz gorszym stanem rzeczywistego świata – oświadczył jeden z autorów raportu,  Lester Brown.

– Legwany z należących do Ekwadoru Wysp Galapagos w niesprzyjających warunkach klimatycznych regulują swoi wzrost tak by dostosować się do okresowych niedoborów pożywienia. Informuje o tym amerykańskie czasopismo naukowe „Nature”. W toku regularnych pomiarów małych legwanów (do roku życia) zaobserwowano, że w latach 1982-83, 1987-88, 1992-93, 1997-98 gady te osiągały długość średnio o 6,8 centyme­tra mniejszą niż zwykle. Zmniejszały wiec rozmiary swego szkieletu i ciała niemal o 20 procent. Uczeni powiązali to zjawisko, dotychczas nie znane z obserwacji zwierząt, z okresowym wystę­powaniem prądu El Nino w Pacyfi­ku w pobliżu wybrzeży Ameryki Południowej.

– Ponad 20 szkół z Legnicy rozpoczęło w czwartek akcję zbie­rania surowców wtórnych, które za opłata będą regularnie odbierane do przetworzenia. Na początku zbierane będą przede wszystkim aluminiowe puszki. “Koszty przed­sięwzięcia finansuje legnicki Urząd Miasta, a organizacyjnie patronuje mu Fundacja Ziemi Legnickiej “Zielona Akcja” – poinformowała w czwartek Irena Krukowska-Szopa, prezes Fundacji. Do­dała, że na tak duża. skalę podoba na akcja rozpoczyna się w stolicy  Zagłębia Miedziowego po raz pierwszy.

– Świat zostawisz mniej zatruty, aluminium wieź do huty! Zbieraj puszki, kłopot z duszki” – to pierwsze hasła, jakie powstały na potrzeby wielkiej kampanii zapowiadającej  wprowadzenie segre­gacji śmieci w legnickich szkołach. Ustawa o odpadach zobowiązuje gminy do wprowadzenia segregacji odpadów. Dobrze, że w Legnicy drgnęło. Celem tej ak­cji jest edukacja uczniów i nauczycieli. Chcemy przygotować mieszkańców Legnicy do podję­cia segregacji odpadów” – wyja­śnia Irena Krukowska-Szopa.

-Statystyczny Polak wypija rocznie 20 napojów w puszkach, podczas gdy statystyczny Brytyjczyk konsumuje rocznie około 100 napojów puszkowanych. Jednak z roku na rok zauważalny jest sy­stematyczny wzrost ilości puszek sprzedawanych w polskich sklepach.

-Recykling puszek aluminio­wych w Polsce obejmuje jedynie 16 proc., gdy na przekład w Szwecji sięga 91 proc. Puszki są tam objęte kaucją. Ekolodzy z „Zielonej Akcji” podkreślają, że wprawdzie sama puszka jest opakowanym jednorazowym, ale aluminium, z którego jest wykonana, może być  powtórnie wykorzystywane niemal w nieskończoność.

 

 

Wydanie: 6/2000

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy