EKO-informacje

*Woda wodociągowa i czerpana ze studni publicznych w Polsce praktycznie nie nadaje się do picia. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, według którego dwie trzecie wody nie odpowiada wymogom jakościowym określonym przez Ministerstwo Środowiska. W wodzie znajduje się zbyt wiele chloru, różnych bakterii oraz nadmiar środka dezynfekującego, a uzdatnianie tylko nieznacznie poprawia jej jakość. Badania przeprowadzono w 20 miastach w latach 1999-2000.

*Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt ustawy o biopaliwach produkowanych z olejów roślinnych. Według projektu, od 2005 r. każdy litr popularnej “ropy” zawierałby 5% tzw. bio-diesla olejów roślinnych. Wejście w życie proponowanych zapisów byłoby korzystne dla środowiska naturalnego, bo przy spalaniu biopaliw do atmosfery trafia zdecydowanie mniej substancji trujących. Niestety, paliwo tego typu jest niemal trzykrotnie droższe od tradycyjnego.

*Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne “Zielone Mazowsze” rozpoczęło starania o utworzenie na Mazowszu raju dla cyklistów. Zaprojektowało 2 tys. km tras rowerowych, a teraz przekonuje do swojego pomysłu władze gminne i powiatowe województwa. Projekt przewiduje wybudowanie 21 tras (w tym dwóch międzynarodowych) prowadzących do najciekawszych zakątków Mazowsza.

*Giną światowe zasoby leśnie – wynika z raportu World Resources Institute (Światowego Instytutu Zasobów Naturalnych). Naukowcy alarmują, że w ciągu 10-20 lat może zniknąć 40% dziewiczych lasów. Największym zagrożeniem są rozwijający się przemysł wydobywczy i transport. Lasy ulegają degradacji znacznie szybciej, niż zakładano. Badania prowadzono przez dwa lata w Ameryce Północnej, Chile, Wenezueli, Indonezji i Afryce Centralnej.

*Najnowszy numer magazynu “Nature” przekonuje, że chociaż globalne ocieplenie dopiero się zaczęło, to zmiany ekologiczne, które za tym idą, są już wyraźne. W ciągu ostatnich 100 lat średnia temperatura na Ziemi podniosła się o 0,6 stopnia C. Spowodowało to m.in. zmiany zasięgu występowania roślin i zwierząt. W górach zwierzęta uciekają w rejony wyżej położone. Zjawisko to zaobserwowano np. w Alpach. Zmienia się także organizacja różnych ekosystemów. Na pustyni Sonora (południowo-zachodnia część USA) dominujące gatunki są wypierane przez wcześniej nieznane na tym terenie. Badacze odnotowali też zmiany aktywności organizmów związane z nadejściem wiosny – wcześniejsze przyloty ptaków migrujących, gody płazów i ptaków śpiewających oraz kwitnienie kwiatów. Jednocześnie wydłuża się sezon wegetacji.

 

Wydanie: 18/2002

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy