„Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2012”

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.

Organizatorzy serdecznie zapraszają zainteresowane podmioty gospodarcze do zgłaszania swoich kandydatur w następujących kategoriach:

 • gospodarka wodno-ściekowa
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 • ochrona przed hałasem
 • gospodarka odpadami,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych
 • oszczędność energii
 • odnawialne źródła energii
 • zielone technologie i ekoprodukty
 • ochrona przyrody
 • edukacja ekologiczna
 • całokształt działalności firmy na rzecz ochrony środowiska

Terminarz XI edycji konkursu o „EKOLAURY PIE” :

 • styczeń 2012 r. – ogłoszenie XI edycji Konkursu;
 • do 30 kwietnia 2012 r. – nadsyłanie wniosków konkursowych pod adres Biura Zarządu PIE;
 • do 15 maja 2012r. – ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 31 maja 2012r. – ocena merytoryczna wniosków;
 • do 15 czerwca 2012r. – wyłonienie laureatów Konkursu;
 • do 30 czerwca 2012r. – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród laureatom w Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach.

Zgłoszenie konkursowe prosimy składać na adres:
P O L S K A  I Z B A  E K O L O G I I
40 – 009 Katowice; ul. Warszawska 3
T/F: (32) 253 51 55; T: (032) 253 72 81
e-mail: pie@pie.pl

Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej : www.pie.pl

Wydanie:

Kategorie: Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy