Jak ekonomiści oceniają wybór Leszka Balcerowicza na prezesa NBP?

Jak ekonomiści oceniają wybór Leszka Balcerowicza na prezesa NBP?

Dariusz Rosati,
członek Rady Polityki Pieniężnej

Mogę współpracować z każdym prezesem banku centralnego, niezależnie od tego, jakiej partii szefował. Kierowanie NBP wymaga jednak umiejętności działania w zespole, dochodzenia do kompromisu. Nie wiem, czy Balcerowicz jest człowiekiem, który nadaje się do zgodnego, zespołowego działania. Moim zdaniem, przyjdzie mu to z dużym trudem. Mam nadzieję, że jest na tyle świadomy swej roli społecznej, że będzie wiedział, iż musi się ograniczać.

Bogusław Grabowski,
członek Rady Polityki Pieniężnej

Chcę zwrócić uwagę na odstępstwo od normy obowiązującej w krajach najwyżej rozwiniętych, która polega na bezstronności politycznej – nie tylko w sposobie zachowania, ale i pod względem formalnym. Tak jak polityka pieniężna, tak i szef NBP musi być niezależny od sfery politycznej. Nie wiem, czy wybór niedawnego szefa partii na apolityczne przecież stanowisko to najlepszy sposób tworzenia właściwych zwyczajów. A co będzie, gdy za parę miesięcy ważny polityk innej partii zostanie np. szefem NIK? Co wtedy powiemy o jego niezależności?

Waldemar Kuczyński,
doradca premiera Jerzego Buzka

Balcerowicz ma wiedzę, niezbędną na tym stanowisku, bardzo duże doświadczenie w pracy państwowej w sprawach gospodarczych oraz twardy charakter, czego dowiódł. I jeśli zrozumie, że warunkiem dobrego wykonywania tej funkcji jest jego współdziałanie z Radą Polityki Pieniężnej, a nie dominowanie nad nią, to będzie bardzo dobrym prezesem NBP.

Zbigniew Madej,
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Dobrze nadaje się na to stanowisko, jest profesjonalistą i rozumie tak politykę monetarną, jak i finansową. Powinien skoncentrować się na zlikwidowaniu obecnych rozbieżności między polityką fiskalną a działaniami NBP. No i jest to człowiek z nazwiskiem, znany w świecie, który, tak czy owak, zapisał się w pamięci ludzkiej. A na czele banku centralnego nie może stać postać anonimowa.

Marek Wagner,
poseł SLD

Głosowałem przeciwko kandydaturze Leszka Balcerowicza na szefa NBP. Był to głos i przeciw polityce gospodarczej, jaką uprawiał Leszek Balcerowicz, i przeciwko kontraktowi, jaki UW zawarła z AWS. Jeśli Balcerowicz nie zrozumie, że nie jest jedynym krążownikiem na oceanie, to trzeba będzie stworzyć jedną gospodarkę dla rządu, a drugą dla prezesa NBP.

 

Wydanie: 52/2000

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy