Eko-informacje

– Nietoksyczne i rozkładające się w środowisku materiały polimerowe, które po biodegradacji służą jako kompost, wynaleźli naukowcy z Centrum Chemii Polimerów Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Materiały te oparte są o tzw. poliestry alifatyczne. Autorami patentu są dwaj zabrzańscy naukowcy: prof. Zbigniew Jedliński i doc. Marek Kowalczuk. Materiały te są całkowicie biodegradowalne – rozkładają się do dwutlenku węgla i wody. Biodegradacja w kompoście biopoliestrów, stworzonych przez naukowców zabrzańskich, trwa do 1 miesiąca. Natomiast tradycyjne opakowania z polietylenu, choć nietoksyczne, mogą zanieczyszczać środowisko nawet kilkadziesiąt lat. Zaletą zabrzańskich biopoliestrów, produkowanych w postaci folii, jest to, że powstają w sposób tradycyjny – za pomocą rozdmuchu. Zabrzański wynalazek otrzymał status projektu Inicjatywy Badawczej “Eureka”.
Opracowana w Zabrzu technologia to tylko jedna z metod pozyskania nie zatruwających środowiska opakowań. Naukowcy brytyjscy opracowali np. tworzywo całkowicie rozpuszczalne w wodzie na bazie alkoholu poliwinylowego.

– Do 2010 roku 7,5 proc. wykorzystywanej w Polsce energii pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych – zakłada opracowana w Ministerstwie Środowiska “Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”. Realizacja tego programu pozwoli na zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o ok. 18 mln ton oraz stworzenie dodatkowych 30-40 tys. miejsc pracy. Strategia zakłada opracowanie programów wykorzystania poszczególnych rodzajów żródeł energii odnawialnej w Polsce (biomasy, energii wodnej, geotermalnej, wiatru oraz słonecznej). Strategia kosztować ma ponad 14,5 mld zł. Pieniądze na ten cel pochodzić będą m.in. ze środków publicznych (np. kredytów preferencyjnych).
Unia Europejska w Białej Księdze nałożyła na kraje kandydujące wymóg doprowadzenia do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 12 proc. w 2010 r. Według przyjętej strategii udział energii odnawialnej w Polsce, osiągnie ten poziom około 2020 roku. (14 proc.) Udział energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w naszym kraju wynosi 2,5 proc., zaś w Unii Europejskiej – 6 proc. W wykorzystaniu energii odnawialnej dominuje biomasa. Węgiel jest jednak nadal podstawową bazą paliwową w produkcji energii (97 proc.).

– Norwescy obrońcy zwierząt wypuścili z klatek ponad 1500 norek na farmie w Nordkisa, 60 km od Oslo. Udało się wyłapać ponad połowę zwierząt. Specjaliści twierdzą, że norki nie mają szans przeżycia na wolności ze wględu na zimno i głód.
Wychodząca w Oslo gazeta “Aftenposten” umieściła na swej stronie internetowej relację z akcji uwolnienia norek – zwierzęta rozbiegły się po okolicznych krzakach, zaroślach, pełno ich było na ulicach, pod samochodami. Do otwarcia klatek ze zwierzętami przyznała się grupa o nazwie “Dzika norka”. Uwolniła zwierzęta, gdyż chce doprowadzić do likwidacji przemysłu futrzarskiego: “Akcja była ostatnią szansą wolności dla norek”. Podobne protesty przeprowadzono w ostatnich latach w Szwecji, Finlandii i Danii, ale w Norwegii dochodziło do nich bardzo rzadko.

Wydanie: 2000, 46/2000

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy