Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

W „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, obowiązujących od 2 czerwca 2015 r., wydanych przez Ministra Rozwoju i Infrastruktury, określono standard wymagań kompetencji cyfrowych do uzyskania przez uczestników szkoleń, finansowanych z funduszy eurpejskich. Bazuje on na ramie kompetencji cyfrowych DIGCOMP (DIGital COMPetence framework)  w wersji 1.0 z roku 2013. W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska opublikowała nową wersję ramy DIGCOMP – 2.0. Ukazał się model pojęciowy ramy w języku angielskim; druga część opracowania, zawierająca rozpisanie ramy na osiem poziomów zaawansowania (zamiast dotychczasowych trzech) pojawi się na jesieni br. Polskie tłumaczenie ramy DIGCOMP w wersji 2.0 a także wykaz różnic między wersjami 2.0 a 1.0 można znaleźć na stronie internetowej ECDL Polska (http://ecdl.pl/projekty-unijne/perspektywa-2014-2020/). ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – jest w pełni zgodny z ramą DIGCOMP, zarówno w wersji 2.0 jak i 1.0.

Wydanie:

Kategorie: Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy