FINAŁ 15 JUBILEUSZOWEJ EDYCJI KONKURSU EKOLAURY PIE 2016

FINAŁ 15 JUBILEUSZOWEJ EDYCJI KONKURSU EKOLAURY PIE 2016

FINAŁ 15 JUBILEUSZOWEJ EDYCJI KONKURSU EKOLAURY PIE 2016 JUŻ ZA NAMI !

Uroczysta Gala odbyła się 26 października br. w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach.

Polska Izba Ekologii powstała w 1999 roku. Strategicznym celem powołania Izby jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów – w szczególności gospodarczych – w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na płaszczyznach: organizacyjnej, legislacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej.

      Uznany w Polsce dorobek Izby to – przede wszystkim – osiągnięcia jej członków a także ciał statutowych oraz licznej grupy naszych ekspertów.

 

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2016” poprzedziło wręczenie dyplomów Konkursu Kotły TOPTEN 2016. To już 5 edycja konkursu dla producentów kotłów. Obecna odbywała się pod nazwą „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016”. Celem Konkursu było promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy). Konkurs organizowany był przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

W trakcie Gali wręczone zostały także Medale Polskiej Izby Ekologii „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju”.

Polska Izba Ekologii od 2002 roku organizuje Konkurs „Ekolaury”, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski
i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.
W 2016 roku odbyła się 15 Jubileuszowa edycja Konkursu. W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili Minister Środowiska, Minister Energii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Liczymy, że realizacja Konkursu przyczyni się do promowania najefektywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska a nagrodzone i wyróżnione firmy oraz instytucje zmobilizuje do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Kapituła Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” w 15-edycji przyznała 13 ekolaurów oraz 10 wyróżnień.

Więcej informacji o Konkursie i Gali na stronie www.pie.pl

 

 

LAUREACI 15-EDYCJI KONKURSU EKOLAURY PIE 2016

 

Kategoria : GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

 

WYRÓŻNIENIE dla :

 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40

Nazwa przedsięwzięcia : „Budowa kompleksowej oczyszczalni wysoko i nisko obciążonych ścieków cukrowniczych”

 

EKOLAUR PIE dla :

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

19-300 Ełk, ul. Suwalska 64

Nazwa przedsięwzięcia : „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk”

 

Kategoria : OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, GOSPODARKA ODPADAMI

 

WYRÓŻNIENIA dla :

 

 1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

14-100 Ostróda, ul. Stępowskiego 10

Nazwa przedsięwzięcia : „Budowa systemu gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego Czyste Środowisko – etap II”

 

 1. Gmina Jarocin

63-200 Jarocin, Al. Niepodległości 10

Nazwa przedsięwzięcia : „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin”

 

 1. Celowy Związek Gmin R-XXI

72-200 Nowogard, Plac Wolności 5

Nazwa przedsięwzięcia : „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard – doposażenie linii nr 1 i 2 z linią doczyszczania odseparowanych metali i rozrywarką do worków na linii 1”.

 

EKOLAUR dla :

 

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

62-510 Konin, ul. Sulańska 13

Nazwa przedsięwzięcia : „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”

 

Kategoria : OCHRONA POWIETRZA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 

WYRÓŻNIENIE dla :

AQUA S.A.

43-300 Bielsko-Biała, ul.1 Maja 23

Nazwa przedsięwzięcia : „Centrum rekreacji AQUA – ekologiczne i nowatorskie rozwiązanie”

 

EKOLAUR dla :

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 56 a

Nazwa przedsięwzięcia : „Budowa innowacyjnej elektrowni słonecznej – laboratorium techniki fotowoltaicznej”

 

Kategoria : EKOPRODUKT, ZIELONE TECHNOLOGIE

 

WYRÓŻNIENIA dla :

 

 1. Katowicki Węgiel Sp. z o.o.

40-205 Katowice, ul. Ks. Franciszka Ścigały 14

Nazwa przedsięwzięcia : „E-Groszek na Rynku Kwalifikowanych Paliw Węglowych”

 

 1. Termo Systems Sp. z o.o.

40-027 Katowice, ul. Francuska 13/7

Nazwa przedsięwzięcia : „System Termo-Fasady”

 

EKOLAURY dla :

 

 1. DEFRO Sp. z o.o. Sp. K.

00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Nazwa przedsięwzięcia : „Niskoemisyjny automatyczny kocioł na pellet Bio Slim”

 

 1. GALMET Sp. z o.o. Sp. K.

48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36

Nazwa przedsiębiorstwa : „ Pompa ciepła w systemie ziemia – woda Maxima do C.O i C.W.U.”

 

Kategoria : EDUKACJA EKOLOGICZNA, OCHRONA PRZYRODY

 

WYRÓŻNIENIE  dla :

 

Fundacja TARA – Schronisko dla koni

56-160 Wińsko, Piskorzyna 18

Nazwa przedsięwzięcia : „Realizacja przez Fundację TARA programów ochrony koni i innych zwierząt w schronisku własnym, w latach 1995-2016 oraz prezentacja projektu nowelizacji prawa o ochronie zwierząt, który został przekazany do Sejmu RP”

 

EKOLAURY dla :

 

 1. REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

02-785 Warszawa, ul. Mangalia 4

Nazwa przedsięwzięcia  : „Dzień Bez Śmiecenia 2015”

 

 

 1. Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach

44-100 Gliwice, ul. Ziemowita 1

Nazwa przedsięwzięcia : „Bateria pomysłów. Konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną dotyczącą właściwego postępowania z bateriami skierowaną do rówieśników”.

 

Kategoria : ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 

WYRÓŻNIENIA dla :

 

 1. Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

41-800 Zabrze, ul. Ślęczka 1/a

Nazwa przedsięwzięcia : „Termomodernizacja zewnętrznych przegród budowlanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z demontażem, unieszkodliwieniem płyt azbestowo-cementowych”.

 

 1. Miasto Bytom

41-902 Bytom, ul. Parkowa 2

Nazwa przedsięwzięcia : „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Bytomiu w formule partnerstwa publiczno-prawnego”.

 

EKOLAUR dla :

Suez Advanced Solutions Polska Sp. z o.o.

02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 5

Nazwa przedsięwzięcia : „ ICE-PIGGING : Eko-innowacyjna technologia czyszczenia sieci wodociągowych oraz przemysłowych linii technologicznych za pomocą lodu”

 

Kategoria : CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

 

EKOLAURY dla :

 1. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

82-300 Elbląg, ul. Mazurska 42

Nazwa przedsięwzięcia : „Stworzenie systemu gospodarki odpadami w Regionie Północnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o budowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Elblągu oraz prowadzone działania edukacyjne”.

 

 1. McDonald’s Polska Sp. z o.o.

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

Nazwa przedsięwzięcia : „Nowoczesny system zarządzania ochroną środowiska”

 

 1. SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134  Eurocentrum Gamma

Nazwa przedsięwzięcia : Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska firmy SUEZ Consulting – SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce”

 

 1. Baterpol S.A.

40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 108

Nazwa przedsięwzięcia : „Stałe ograniczenie wpływu na środowisko”

 

 1. PHU JANTAR Ryszard Łach

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50

Nazwa przedsięwzięcia : „Proekologiczne działania PHU Jantar Ryszard Łach – zielone budownictwo i termomodernizacje”.

 

Wydanie:

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy