Forum w sprawie traktatu konstytucyjnego

11 kwietnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Grupa Europejska działająca w ramach Forum Młodych Dyplomatów przeprowadzi dyskusję panelową poświęconą tematyce traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej.
Dzień później w SGH, na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji zostaną przeprowadzone symulacje referendum w sprawie przyjęcia traktatu konstytucyjnego. W połowie kwietnia podobne inicjatywy odbędą się w Łodzi, Lublinie i Wrocławiu.
– Jeśli zapytalibyśmy naszych obywateli, dlaczego są za przyjęciem bądź odrzuceniem traktatu konstytucyjnego, 90% z nich nie potrafiłoby tego merytorycznie uzasadnić. Dzisiaj Polacy są nieprzygotowani do podjęcia decyzji w sprawie unijnej konstytucji – tłumaczy Zbigniew Pisarski, założyciel Forum Młodych Dyplomatów.
Stowarzyszenie FMD powstało w 2002 r. Jest organizacją ogólnopolską zrzeszającą ludzi młodych, studentów ostatnich lat oraz absolwentów polskich uczelni, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w dyplomacji. Członkowie forum uczestniczą w warsztatach dyplomatycznych, specjalistycznych szkoleniach językowych, a także w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. Przygotowują także szereg własnych inicjatyw. W 2002 i 2003 r. w Senacie RP zorganizowali symulację obrad Parlamentu Europejskiego oraz organizacji ASEAN. Od roku 2003 forum realizuje projekt \”Młody Korpus Dyplomatyczny\”, który umożliwia dyplomatom akredytowanym w Polsce bliższe poznanie naszego kraju. W 2004 r. zainaugurowany został program Akademia Młodych Dyplomatów, który przygotowuje kandydatów do procedur rekrutacyjnych do polskiej służby zagranicznej, cywilnej oraz instytucji europejskich.
FMD opracowało też własny projekt konstytucji europejskiej, który został zaprezentowany na obradach Konwentu Europejskiego jako oficjalny dokument.
W dorobku stowarzyszenia jest też wiele publikacji i książek. Bliższe informacje o FMD znajdują się na stornie internetowej www.diplomacy.pl.

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy