Forum Termomodernizacja 2012

ZAE

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych zaprasza do udziału w XII. edycji ogólnokrajowego spotkania audytorów "Forum Termomodernizacja 2012. Systemy wsparcia inwestycji efektywności energetycznej – Finanse – Prawo – Ryzyko", które obędzie się 6 marca 2012r. w Warszawie.

Tegoroczne Forum poświęcone będzie prezentacji instrumentów finansowania inwestycji na rzecz efektywności energetycznej. Konferencja ta jest najważniejszym corocznym wydarzeniem ZAE i skupia ekspertów zajmujących się na co dzień obsługą inwestycji energooszczędnych, często innowacyjnych. 

Zrzeszenie jest pozarządową organizacją pożytku publicznego umożliwiającą wymianę doświadczeń między niezależnymi ekspertami wykonującymi audyty energetyczne i audyty technologiczne. Forum daje możliwość dotarcia do grupy osób, zajmujących się, na co dzień wsparciem technicznym inwestycji energooszczędnych, podzielenia się z nimi informacjami na temat instrumentów wsparcia finansowego oferowanych obecnie na rynku polskim.

Forum podzielone będzie na trzy sesje:

  • Sesja   I: Zagadnienia finansowe i prawne m.in. związane z wdrażaniem unijnych dyrektyw.
  • Sesja  II: Ryzyko realizacji inwestycji efektywności energetycznej.
  • Sesja III: Unijne programy oraz wspieranie inwestycji efektywności energetycznej.

Szczegółowy Program FORUM dostępny jest na stronie internetowej ZAE www.zae.org.pl; oraz głównego patrona medialnego, miesięcznika Energia i Budynek  www.energiaibudynek.pl .

Zgłoszenie uczestnictwa w FORUM odbywa się on-line za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych www.zae.org.pl.
Koszt netto uczestnictwa w FORUM wynosi dla Członka Zrzeszenia z opłaconymi bieżącymi składkami 180zł+23%VAT, dla pozostałych osób 200zł+23%VAT.
Ze względów organizacyjnych wpłaty należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe ZAE:  
ING Bank Śląski nr 07 1050 1038 1000 0022 3616 2661. Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat mija 20 lutego 2012.
Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką spotkania, o możliwości uczestnictwa w Forum decyduje data wpłynięcia zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty za uczestnictwo.

"Forum Termomodernizacja 2012", 6 marca 2012r. w Warszawie, Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa. 

Wydanie:

Kategorie: Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy