Czy Fundusz Alimentacyjny powinien zostać przywrócony?

Czy Fundusz Alimentacyjny powinien zostać przywrócony?

PRO

Wanda Nowicka,
przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Tak. Powinien zdecydowanie zostać przywrócony, choć mógłby być skorygowany o przepisy poprawiające skuteczność ściągania alimentów od ojców. Finansowe wsparcie dla rodzin jest zgodne z konstytucją i zawartą w niej zasadą solidaryzmu społecznego. Trzeba przywrócić odpowiedzialność państwa za los dzieci. Dlaczego wszelkie trudności z powodu niemocy i indolencji państwa przerzuca się na kobiety, dlaczego przez to cierpią dzieci? Likwidacja funduszu doprowadziła do groteski, bo matki stały się klientkami pomocy społecznej. Państwo interesuje tylko fakt narodzin dziecka, a nie zapewnienie mu godnych warunków życia. Alimenty dziecku się należą, niezależnie od tego, ile zarabia mama.

KONTRA

Jolanta Banach,
przewodnicząca klubu poselskiego SdPl
Nie. Fundusz można by przywrócić tylko wtedy, gdy nie będzie on pochodził z pieniędzy publicznych i przyjmie formę pomocy krótkookresowej. Nie może on być funduszem socjalnym, lecz powstałym przez ściąganie należności, darowizn i nawiązek. Tylko wtedy można by uzasadnić zróżnicowany wymiar świadczeń związanych z sytuacją dziecka i możliwościami zarobkowymi matki. Rodziny niepełne mają różne dochody, jest dodatek dla samotnych rodziców, inne dodatki rodzinne, np. za przejazdy do szkoły itd. Jeśli to nie wystarcza i rodzina żyje w ubóstwie, a ojciec nie płaci alimentów, fundusz mógłby w krótkim okresie przyczynić się do poprawy sytuacji. Dotacja powinna być jednak świadczeniem nie dla rodzica, lecz dla dziecka.

Wydanie: 23/2004

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy