Gdzie dostaniesz indeks za nową maturę?

Gdzie dostaniesz indeks za nową maturę?

Na jakie kierunki studiów przepustką jest nowa matura?

Rektorzy, którzy są dość nieufnie nastawieni do nowej matury, znaleźli furtkę. Choć nie wolno im robić egzaminów z przedmiotów, które uczeń zdawał na maturze, mogą przeprowadzać testy predyspozycji. Oczywistością są one na uczelniach artystycznych, ale już test z matematyki dla kandydata na prawo jest na pewno dodatkową rekrutacją. Uczelnie prześcigają się w pomysłach na takie testy, więc może warto sprawdzić, jakie są tegoroczne wymagania. Najlepiej w czasie dni otwartych, bo w ramach jednej uczelni na każdym wydziale mogą obowiązywać inne zasady.
A oto przykłady wymagań:
* połowa wydziałów UW planuje dodatkowe sprawdziany;
* Uniwersytet Wrocławski przewiduje rozmowy kwalifikacyjne;
* SGH planuje test sprawdzający wiedzę o gospodarce na poziomie wykładanych w liceum podstaw przedsiębiorczości;
* na psychologii Uniwersytetu Śląskiego obowiązuje test percepcji i zrozumienia tekstu naukowego z zakresu psychologii, na socjologii test ze znajomości współczesnych zagadnień społeczno-kulturowych, na politologii – z życia politycznego, na filologii angielskiej odbywa się sprawdzian z predyspozycji do wykonywania zawodu tłumacza;
* Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (prawo) organizuje rozmowę kwalifikacyjną obejmującą zagadnienia z zakresu tzw. wiedzy o społeczeństwie i szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Kandydaci na marketing i zarządzanie muszą przeczytać wskazaną lekturę, a potem porozmawiać o niej z komisją;
* na uczelniach medycznych trzeba się poddać testowi sprawdzającemu, czy kandydat nadaje się na lekarza. Test będzie zawierać 20 pytań układanych przez psychologów i socjologów;
* na Politechnice Łódzkiej (architektura i urbanistyka) kandydaci przechodzą sprawdzian wyobraźni i uzdolnień plastycznych.
Nową maturę zignorowano na prawie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Tam będą obowiązywać wyłącznie testy, bo jak wyjaśniają władze, chcą mieć wpływ na to, kogo przyjmują. Za to znakomicie zachował się dziekan informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kryterium będzie tylko nowa matura. Podobną decyzję podjęto na obleganej pedagogice Uniwersytetu Śląskiego. Również Politechnika Warszawska (poza architekturą), Akademia Górniczo-Hutnicza (poza informatyką, gdzie jest 11 kandydatów na jedno miejsce), elektronika, komunikacja oraz informatyka Politechniki Łódzkiej zadowolą się stopniami z rozszerzonej, nowej matury.
Dodatkowych sprawdzianów nie ma na akademiach ekonomicznych Krakowa i Katowic oraz na SGGW.
Być może, w lepszej sytuacji będą przyszłoroczni maturzyści, gdy wejdzie w życie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Zapisano w niej, że nowa matura będzie podstawą przyjęcia na studia. Dodatkowe egzaminy uczelnie będą mogły przeprowadzać tylko za zgodą ministra edukacji. Dziś, jeśli nazwą je testami predyspozycyjnymi, nie muszą nikogo pytać o zdanie. Dowolnie (ale i to się skończy) można organizować rozmowy kwalifikacyjne. Poprawkę wprowadzoną przez posłów popiera wiceminister edukacji, Tadeusz Szulc. Uważa, że test jest zrozumiały, gdy o jedno miejsce ubiega się kilkunastu kandydatów, ale często wprowadzają go uczelnie niemające zbyt wielu chętnych.
Ten rok jest także najprawdopodobniej ostatnim, gdy ktoś, kto nie zdołał się zakwalifikować na studia dzienne, z łatwością dostawał się na płatne zaoczne. Posłowie uznali, że jest patologią, gdy na państwowych, a więc bezpłatnych uczelniach większość osób płaci za naukę. Rozciągnięto studia zaoczne, by zarobić jak najwięcej.

IKA

Wydanie: 13/2005

Kategorie: Nauka

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy