15/2003

Powrót na stronę główną
Kultura

Malarstwo Hermana

Przedmioty i zwykłe, codzienne czynności. Dla Wojciecha Hermana to źródło niewy­czerpanej inspiracji. W Starej Kordegar­dzie w warszawskich Łazienkach na wer­nisażu wystawy zatytułowanej po prostu „Ma­larstwo” goście podziwiali obrazy artysty uło­żone w takich właśnie dwóch cyklach tema­tycznych. Wojciech

Kultura

Skarby Biblioteki Wilanowskiej

Wystawa „Dar dla Narodu. Skarby Biblioteki Wilanowskiej” to kolejny akcent obchodów 75-lecia Biblioteki Narodowej. Prezentuje zaledwie ułamek przebogatej Biblioteki Po­tockich, którą w 1932 r. Adam Branicki przeka­zał państwu polskiemu. Pre­zydent RP po­wierzył ją

Kultura

Niezwykłe zwykłe rzeczy

Czy otaczające nas przedmioty mogą wyglądać inaczej? Odpowiedź znajdzie się na wystawie „Różne rzeczy”, eksponującej prace studen­tów Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie z ostat­nich trzech lat. Reprezentują oni cechy, które powinny charakteryzo­wać projektanta,

Sylwetki

Czesław Majewski – wesołość i roztropność

CHARAKTER (Z) PISMA Pismo pana Majewskiego jest zaplanowane harmonijnie i zajmuje całą centralną część przestrzeni kartki formatu A-5. Odstępy mię­dzy wierszami są niewielkie, ale górne wstęgi nie plączą się z tymi, które są niżej

Ekologia

Czworonożna radość

Przegląd wydawnictw ■ Psy są jednym z najbardziej zróżnicowanych gatunków w świecie zwierząt. Nie tylko pod wzglę­dem wielkości, ale też charakteru i potrzeb żywie­niowych. Zanim kupimy lub dostaniemy psa, po­winniśmy zapoznać się z podstawowymi informa­cjami dotyczącymi szczepień, warunków

Przegląd poleca

Na studia z “Przeglądem”

Jeśli na studia, to tylko z „Przeglądem”. Rozpoczynamy cykl publikacji, które mają być przewodnikiem dla wahających się ma­turzystów. Do współpracy zaprosiliśmy autorytety polskiej nauki, swoje dokonania prezentować będą poszczególne uczelnie. Przed­stawimy także własne prognozy hitów

Media

“Czy naprawdę jesteśmy inni?”

Największa w historii telewizji kampania na rzecz osób niepełnosprawnych Wieczór. Ojciec szykuje sy­na do snu. Pomaga mu wy­kąpać się, wytrzeć, a na­stępnie w pokoju czyta mu bajkę na dobra­noc. Dzięki zbliżeniu kame­ry orientujemy się, że ojciec jest

Przegląd poleca

Przegląd turystyczny

Wakacje z duchami Odpoczynek w zamkowym hotelu to jednocześnie podróż w czasie Nawet turyści narzekający na brak w Polsce atrakcyjnych miejsc do spędzania wolnego czasu wiosną muszą przyznać, że kilka dni w średniowiecznych murach dawnej twierdzy to dobry pomysł. I łatwy

Obserwacje

Moje dziecko to zagra

Znamy ich buzie z plakatów i telewizyjnych spotów. Przekonują do serków, funduszy ubezpieczeniowych, inwestycji w emerytalną jesień… – Przepraszam, ale każdy swoje odstał – mama trzymająca przy piersi dziewczynkę o włosach w kolorze słomkowy blond strofu­je wciskającą

Kraj

Akcyzą w palacza

Na obecnym systemie opodatkowania papierosów najbardziej zyskuje czarny rynek Akcyzę na papierosy wprowa­dzono w Polsce dziesięć lat temu. Od tego czasu ów po­datek specjalny wciąż ro­śnie. Papierosy więc drożeją, szczególnie te najtańsze. Wyliczo­no, że w czasie pięciu