19/2012

Powrót na stronę główną
Opinie

Zadrobić zapóźnienie. Krok drugi

W instytucjach wspólnotowych toczą się obecnie prace nad budżetem Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Najważniejszą – obok Wspólnej Polityki Rolnej – pozycją budżetową będzie polityka spójności. W budżecie na lata 2007-2013 w ramach polityki spójności Polsce przyznano 67 mld euro. Do 2014 r. Polska ma posiadać podstawową infrastrukturę transportową na europejskim poziomie. Kolejne cele polityki spójności to inwestycje we wzrost i miejsca pracy oraz współpraca terytorialna. To wokół instrumentu „Łącząc Europę” rozegra się więc zapewne jedna z najważniejszych politycznych batalii w Brukseli podczas negocjacji budżetowych –pisze Wojciech Olejniczak, poseł do Parlamentu Europejskiego. Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI).

Historia

Wyścig marszałków

W bitwie o Berlin poległo co najmniej 360 tys. radzieckich żołnierzy. Czy musiało tylu zginąć? Ostatnia wielka operacja II wojny światowej, jaką była bitwa o Berlin, w zasadzie wciąż jest elementem nie za dobrze znanym mimo

Świat

Zabiję cię, glino

Michael Maloney był szefem policji w miasteczku Greenland w New Hampshire. Zaledwie tydzień dzielił go od emerytury. Koledzy przygotowali już przyjęcie pożegnalne. Okazało się, że musieli urządzić stypę. Komendant podczas akcji zginął jak bohater. W 2011 r. z rąk kryminalistów zginęło w USA 72 policjantów, o 25% więcej niż w roku poprzednim. Po raz pierwszy więcej stróżów prawa zostało zgładzonych przez przestępców, niż zginęło w wypadkach drogowych. Funkcjonariusze giną najczęściej w małych i średnich miejscowościach.

Świat

Egipska partia szachów

Nad Nilem zmiany zachodzą powoli, a niektórzy twierdzą, że wcale. Islamiści – umiarkowani Bracia Muzułmanie oraz skrajnie prawicowi salafici – osiągnęli zdecydowaną przewagę w parlamencie. Szybko się jednak zorientowali, że o wewnętrznej i zagranicznej polityce państwa decyduje – wespół z podległym sobie rządem Kamala Kanzuriego – Najwyższa Rada Sił Zbrojnych. Główną stawką jest jednak prezydentura. Jeśli wierzyć sondażom, następnym prezydentem Egiptu powinien zostać Amr Musa – cieszący się dużym poparciem społecznym były minister spraw zagranicznych, a następnie sekretarz generalny Ligi Państw Arabskich. No chyba, że na przełomie maja i czerwca Egipcjanie znów doświadczą cudów nad urnami, a zwycięzcą najważniejszych wyborów w świecie arabskim okaże się członek reżimu Mubaraka, dawny wojskowy Ahmed Szafik.

Świat

Emerytalne lęki Niemców

Niemcy uchodzą za kraj zamożnych, szczęśliwych, dziarskich emerytów, którzy wyjeżdżają do ciepłych krajów i cieszą się jesienią życia. Komentatorzy ostrzegają jednak, że w przyszłości milionom seniorów, zwłaszcza kobiet, zagrozi ubóstwo. Dotyczy to osób wykonujących minipracę, czyli minijob. W RFN jako minijobbers pracuje 7,4 mln osób, z czego 4,65 mln stanowią kobiety. Dla dwóch trzecich spośród nich minipraca jest jedynym zajęciem. Firmy nie są skłonne dawać im etatów, niektóre kobiety zresztą wolą 400 euro netto niż wynagrodzenie tylko teoretycznie wyższe, bo obciążone świadczeniami. W efekcie pracownik zatrudniony w ramach minipracy przez rok, wypracuje emeryturę w wysokości 3,11 euro miesięcznie. Po 45 latach przysługiwać mu będzie 139,95 euro świadczenia.

Kraj

Powrót gangsterów

Podobno moje dni są policzone. Słyszę codziennie: „Po co się wychylasz, nigdy ci tego nie darują, to groźni bandyci i zawsze będziesz musiał się oglądać za siebie” – mówi Tobiasz Niemiro, olsztyński przedsiębiorca, społecznik, prezes Warmińsko–Mazurskiego Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa. To właśnie ta organizacja, skupiająca głównie miejscowych biznesmenów, po fali porwań w 2000 r. przełamała barierę niemożności policji i wymusiła walkę z gangsterami. Teraz, po odbyciu połowy kary, bandyci wychodzą na wolność. Czy ci, który doprowadzili do zamknięcia gangsterów, znów muszą zacząć się bać?

Kultura

Dobry adres – Teatr na Woli nadaje ton

To był zły adres. Pomysł Tadeusza Łomnickiego, aby na warszawskiej Woli zakładać teatr, uznano za dziwactwo. Właściwie wszyscy byli przeciw, ale Łomnicki się uparł. Głoszonej przez niego idei teatru robotniczej Woli nigdy nie udało się zrealizować, zresztą nie bardzo wiadomo, co miałoby to znaczyć. Można podejrzewać, że tego zręcznego wytrychu otwierającego drzwi decydentów użył Łomnicki, aby stworzyć swój teatr. Od dwóch lat jednak Teatr na Woli jest jedną z najciekawszych polskich scen. Wielka w tym zasługa Tadeusza Słobodzianka, który na przekór obowiązującym trendom, przyszłość teatru związał przede wszystkim z nową polską dramaturgią.
Qulturalia

Bronisław Łagowski Felietony

Komu służą media?

Dziennikarze są bezkarni, przyznali sobie immunitet na tej zasadzie, że wolna prasa jest niezbędnym warunkiem demokracji. To prawda, że jest niezbędna, ale z wolności można zrobić dobry i zły użytek, i można nie zrobić żadnego.
Może mi czytelnicy uwierzą, a może nie uwierzą, ale zapewniam, że od czasu, gdy polskie władze wystąpiły do amerykańskiego sądu, a w końcu nawet do rządu, z wnioskiem o ekstradycję Edwarda Mazura, Polonusa absurdalnie podejrzanego o udział w zabójstwie generała Papały, nurtowało mnie pytanie, dlaczego żaden dziennikarz śledczy – a namnożyło się ich co niemiara – nie próbuje sprawdzić na własną rękę tak uderzająco nieprawdopodobnego podejrzenia.

Wywiady

Dlaczego boimy się masonów – rozmowa z prof. Tadeuszem Cegielskim

Antymasonizm jest pochodną i ukrytą formą antysemityzmu, którego duchownym głosić nie wolno Prof. Tadeusz Cegielski – historyk z Uniwersytetu Warszawskiego, wolnomularz, wielki mistrz honorowy Wielkiej Loży Narodowej Polski, autor wydanej niedawno „Księgi Konstytucji 1723 roku

Felietony Jan Widacki

Największa kompromitacja organów ścigania w III RP

Ostatnie rewelacje policji i prokuratury w sprawie zabójstwa Marka Papały to coś znacznie więcej niż zwrot w śledztwie. Pokazują one po raz kolejny fatalną kondycję polskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Oto okazuje się, że byłego szefa polskiej policji zastrzelił zwykły rabuś, niemający nawet pojęcia, że strzela do generała policji. Do tej prawdy organy ścigania doszły po 14 latach śledztwa!