20/2005

Powrót na stronę główną
Kultura

Jestem zawodowcem

Jedno jest pewne, zostaną po mnie prawie tylko złe recenzje. No trudno – Rozmawiamy kilka dni po polskiej premierze “Lekcji stepowania” Richarda Harrisa, którą pani wyreżyserowała w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Dlaczego wybrała pani tę

Kraj

Liczba tygodnia

80 i 85 zł to maksymalna opłata za egzaminy na studia. W porównaniu z ubiegłym rokiem opłata za studia wzrosła o 5 zł. 85 zł może zażądać uczelnia, gdy postępowanie kwalifikacyjne obejmuje testy mające sprawdzić predyspozycje kandydata do studiowania na danym kierunku. 80 zł to opłata

Reportaż

Pisarz i literat w jednym stoją domu

Nie szukają ich wydawcy, nie potrzebuje władza. Przestali się liczyć Wejścia do kamienicy strzegą odrzwia kute w żelazie – mocarne jak do twierdzy. Napis: „Dom Literatury” też wypalony na wieki w ogniu artystycznej kuźni. Dostojne, wyłożone dywanem